25.04.2019, Tampere

YIntro - Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskurssi

Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskurssi YIntro antaa hyvän perustan nuorten tieto- ja neuvontatyölle. Kurssi auttaa ymmärtämään nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristön moninaisuutta, tunnistamaan nuorten tiedontarpeet ja ymmärtämään sekä soveltamaan tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia periaatteita käytännössä. YIntro on ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) koulutuskonsepti.

Kurssi koostuu kokonaisuuksista: 
- Nuorten tieto- ja neuvontatyön taustaa ja periaatteita
- Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut käytännössä
- Nuorten parissa työskentely nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa
- Jatkuva ammatillinen kehittyminen nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa

Koordinaatti järjestää YIntro-kurssin nyt uudella tavalla. Aloituspäivä pidetään Tampereella torstaina 25.4.2019. Aloituspäivän aikana tutustutaan osallistujiin, perehdytään nuorten tieto- ja neuvontatyön avainkäsitteisiin ja eurooppalaisiin periaatteisiin sekä käydään läpi Moodle-verkko-oppimisalustaa.

Aloituspäivän alustava ohjelma
Sokos hotel Torni, Tampere

09.00 Aamukahvi
09.30 Tervetuloa, YIntro-koulutus, tutustuminen osallistujiin
10.00 Nuorten tieto- ja neuvontatyö työmuotona ja avainkäsitteet
12.00 Lounastauko
13.00 Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet
14.30 Iltapäiväkahvi
14.45 Moodle-oppimisympäristö, verkkokurssin tehtävät ja aikataulu
16.00 Päivän päätös

Kurssi jatkuu aloituspäivän jälkeen verkko-opintoina toukokuun 2019 loppuun, viiden viikon ajan. Verkko-oppiminen tapahtuu Moodle-alustalla. Käsiteltävät aiheet on jaettu viiteen aihealueeseen: 1) nuorten tieto- ja neuvontatyö käytännössä, 2) työskentely nuorten parissa, 3) palveluiden saavutettavuusa, 4) arviointi ja seuranta ja 5)osaaminen, asenteet ja arvot. Verkkokurssin aikana 25.4 - 31.5.2019 osallistujat tekevät viikoittain tehtäviä itsenäisesti sekä ryhmissä. Verkko-opintojaksolle on varattava aikaa työskentelyyn 3-5 tuntia/viikko. Verkko-opintojakso sisältää myös muutamia verkkoluentoja, joihin voi osallistua livenä tai katsoa tallenteena myöhemmässä vaiheessa.

Kaikki osallistujat, jotka ovat suorittaneet kurssin kaikki osiot ja tehtävät saavat osallistumisesta todistuksen. Kurssi on maksuton. Koordinaatti vastaa ohjelmakuluista ja ruokailuista aloituspäivän aikana. Osallistujat vastaavat mahdollisista matkakuluista ja päivärahoista aloituspäivään. Mikäli et voi osallistua aloituspäivään 25.4.2019, mutta haluaisit kuitenkin käydä YIntro-kurssin, niin ole yhteydessä.

Ilmoittautuminen tapahtuu tämän linkin kautta viimeistään 12.4.2019. Olemme yhteydessä kaikkiin ilmoittautuneihin ilmoittautumisen päätyttyä.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Mika Pietilä, mika.pietila@ouka.fi tai p. 044 703 8216