Youth Information Development and Networking, 30.01.2019-07.06.2019, Tallinna

Youth Information Development and Networking -kouluttajakoulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Viron nuorisotyön keskuksen (ENTK) ja ohjausalan toimijan Wisecoachin kanssa. Koulutusohjelmaan ilmoittautuminen päättyy 14.1.2019.

 

Nutitilastot.fi-verkkokoulutus, 08.03.2019, Valtakunnallinen verkkokoulutus

Koordinaatti järjestää Nutitilastot.fi-sovelluksen raportteihin ja kirjaamiseen liittyvän verkkokoulutuksen perjantaina 8.3.2019 klo 10.00.

 

Digiohjaaja cMOOC (3 op), 11.03.2019-12.05.2019, Valtakunnallinen verkkokoulutus

Digiohjauksen vuorovaikutteinen cMOOC, eli avoin verkkokurssi on tarkoitettu kaikille digiohjauksesta kiinnostuneille. MOOCin toteuttaa Oulun ammattikorkeakoulu 11.3.2019-12.5.2019 (Vko 11-19) yhteistyössä Osaamiskeskus Koordinaatin kanssa.

Sisältö: Ohjauksen ja digiohjauksen käsitteet, Digiohjauksen prosessit ja toimintatavat, Vuorovaikutus ja läsnäolo digiohjauksessa, Digiohjauksen tilat, laitteet ja välineet, Tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet digiohjauksessa.

 

YIntro - Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskurssi, 25.04.2019, Tampere

Koordinaatti järjestää YIntro-kurssin nyt uudella tavalla. Aloituspäivä pidetään Tampereella torstaina 25.4.2019. Kurssi jatkuu aloituspäivän jälkeen verkko-opintoina toukokuun 2019 loppuun, viiden viikon ajan. Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskurssi YIntro antaa hyvän perustan nuorten tieto- ja neuvontatyölle. Kurssi auttaa ymmärtämään nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristön moninaisuutta, tunnistamaan nuorten tiedontarpeet ja ymmärtämään sekä soveltamaan tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia periaatteita käytännössä.