10.04.2019-11.04.2019, Hyvinkää

Valtakunnalliset Työpajapäivät 2019

Koordinaatti on mukana Valtakunnallisen Työpajayhdistys ry:n järjestämillä Työpajapäivillä. Ohjelmaosuutemme sijoittuu keskiviikon 10.4. rinnakkaisseminaariin klo 14.45-15.45.

Ke 10.4. klo 14.45-15.45: Sinä olet demokratiakasvattaja!

Miten saamme asiakkaamme tuomaan oman äänensä kuuluviin työpajan, kotikunnan ja yhteiskunnan kehittämisessä? Jotta nuoret kokisivat olevansa osa yhteiskuntaa, heillä täytyy olla tunne, että he voivat vaikuttaa ja osallistua. Myös kuntalaki edellyttää, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa. Tässä ohjelmassa tutustumme Sinä olet demokratiakasvattaja! -oppaaseen sekä Nuortenideat.fi-vaikuttamispalveluun.

Saat käytännöllisiä työvälineitä asiakkaiden aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen ja heidän mukaan ottamiseensa myös työpajanne toiminnan suunnitteluun.