11.03.2019-12.05.2019, Valtakunnallinen verkkokoulutus

Digiohjaaja cMOOC (3 op)

Digiohjauksen vuorovaikutteinen cMOOC, eli avoin verkkokurssi on tarkoitettu kaikille digiohjauksesta kiinnostuneille. MOOCin toteuttaa Oulun ammattikorkeakoulu 11.3.2019-12.5.2019 (Vko 11-19) yhteistyössä Osaamiskeskus Koordinaatin kanssa.

Sisältö: Ohjauksen ja digiohjauksen käsitteet, Digiohjauksen prosessit ja toimintatavat, Vuorovaikutus ja läsnäolo digiohjauksessa, Digiohjauksen tilat, laitteet ja välineet, Tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet digiohjauksessa.
Osaamistavoitteet: Osallistuja ymmärtää digiohjauksen toimintatapoja, prosesseja ja käyttötilanteita ja tunnistaa digiohjaukseen liittyviä vuorovaikutuksen ja läsnäolon keinoja sekä eettisiä pelisääntöjä. Osallistuja kokeilee digiohjausvälineiden käyttöä ja ymmärtää digiohjaukseen liittyviä tietoturva- ja tietosuojakysymyksiä. MOOCissa huomioidaan myös digiohjauksen saavutettavuus.
Toteutus- ja työskentelytavat: MOOC toteutetaan kokonaan verkossa. Jokaisella aktiivisella MOOC-viikolla käsitellään uusi teema. Viikot sisältävät oppimismateriaaleja, webinaareja ja videotietoiskuja, ryhmätyöskentelyä, tehtäviä ja lopputyön.

Alustava aikataulu:
MOOC toteutetaan aikavälillä 11.3.2019-10.5.2019 (Vko 11-19)
Vko 11: Ennakkotehtävä (11.3.2019-17.3.2019)
Vko 12-16: Aktiiviset MOOC-viikot (18.3.2019-18.4.2019)
Vko 17-19: Lopputyön palautusaikaa (19.4.2019-12.5.2019)

Ilmoittaudu MOOCiin 15.2.2019 klo 16.00 mennessä. Opiskelijat liitetään MOOC-alustalle ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lue lisää MOOCista täältä.