12.09.2017-14.09.2017, Helsinki / Helsingfors

Ready for World -seminaari

Globaali, digitalisoitunut maailma on jännittävä, mutta myös vaikeasti ymmärrettävä. Epävarmalta näyttävä tulevaisuus tekee päätösten punnitsemisen vaikeaksi sekä nuorille itselleen että nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustehtävissä toimiville.

Ready for World – tools to guide young people in their future life -seminaarissa yritetään kurkistaa nuorten tulevaisuuteen. Mitä ovat tulevaisuuden megatrendit ja miten maailma todennäköisesti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana? Millaisia haasteita nuoret tulevat kohtaamaan? Voiko nuorisotyö ja nuorten tieto- ja neuvontatyö auttaa nuoria tulevaisuuden haasteiden selättämisessä? Millaisia hyviä käytäntöjä Euroopassa on jo tarjolla?

Seminaari järjestetään 12.–15.9.2017 Helsingissä.

Seminaari sisältää sekä alustuksia että hyvien käytäntöjen jakamista. Avauspuheenvuoron pitää tulevaisuustutkija Ilkka Halava. Tavoitteena on ottaa askel eteenpäin perinteisestä nuorisotiedotuksesta ja perehtyä paremmin mm. seuraaviin sisältöihin:

  • globalisaatio ja nuorten kansainvälinen liikkuvuus
  • media- ja monilukutaito
  • internet ja nuorten digitaalinen elämäntapa
  • uranäkymät, työllisyys ja talous
  • hyvinvointi

Seminaari kokoaa yhteen näistä aiheista kiinnostuneita nuorisotyöntekijöitä eri puolilta Eurooppaa. He saavat mahdollisuuden tavata, verkostoitua, inspiroitua, vaihtaa ajatuksia ja oppia vertaisiltaan sekä kehittää ideoitaan pidemmälle yhdessä muiden kanssa.

Seminaarissa esitellään parhaita eurooppalaisia nuorten tieto- ja neuvontatyön käytäntöjä. Ohjelma koostuu asiantuntijapuheenvuoroista, esittelyistä, osallistavista työpajoista, open space -työskentelystä ja vierailuista.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Erasmus+-ohjelman kansallinen toimisto, Eurodesk ja Koordinaatti.

Sähköinen hakemus ja tarkemmat tiedot koulutuksesta SALTOn sivuilla. Lähetä hakemuksesi 15.7. mennessä.

Kohderyhmä: kokeneet nuorisotyöntekijät ja nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijät (ikä 18+)
Työskentelykieli: englanti
Osallistujamäärä: noin 40 henkilöä

Koulutus on valituille osanottajille maksuton. Erasmus+-ohjelma kattaa matka- ja majoituskulut sekä ateriat. Samoin tarvittavat materiaalit ja ohjelmaan merkityt iltaohjelmat ovat osallistujille maksuttomia. Osanottajien on itse vastattava riittävästä vakuutusturvasta.

Lisätietoja:

Hilma Ruokolainen / Opetushallitus
etunimi.sukunimi@oph.fi, p. 0295 338 505