Parempia palveluja nuorille, Helsinki, 22.08.2018, Helsinki

Kohtaamo järjestää yhteistyössä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja Koordinaatin kanssa aluekierroksen syksyllä 2018. "Parempia palveluja nuorille: Alueellisen verkostoyhteistyön yhdyspinnat" -verkostoitumispäivät on suunnattu aluehallintovirastojen nuorisoasioista vastaaville, elinikäisen ohjauksen ELO-verkostoille ja työpajojen, etsivän nuorisotyön, Ohjaamojen sekä nuorten tieto- ja neuvontatyön alueellisille koordinaattoreille.

 

Parempia palveluja nuorille, Tampere, 23.08.2018, Tampere

Kohtaamo järjestää yhteistyössä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja Koordinaatin kanssa aluekierroksen syksyllä 2018. "Parempia palveluja nuorille: Alueellisen verkostoyhteistyön yhdyspinnat" -verkostoitumispäivät on suunnattu aluehallintovirastojen nuorisoasioista vastaaville, elinikäisen ohjauksen ELO-verkostoille ja työpajojen, etsivän nuorisotyön, Ohjaamojen sekä nuorten tieto- ja neuvontatyön alueellisille koordinaattoreille.

 

Parempia palveluja nuorille, Oulu, 28.08.2018, Oulu

Kohtaamo järjestää yhteistyössä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja Koordinaatin kanssa aluekierroksen syksyllä 2018. "Parempia palveluja nuorille: Alueellisen verkostoyhteistyön yhdyspinnat" -verkostoitumispäivät on suunnattu aluehallintovirastojen nuorisoasioista vastaaville, elinikäisen ohjauksen ELO-verkostoille ja työpajojen, etsivän nuorisotyön, Ohjaamojen sekä nuorten tieto- ja neuvontatyön alueellisille koordinaattoreille.

 

Nordic-Baltic Meeting, 29.08.2018-31.08.2018, Helsinki

Koordinaatti and Föreningen Luckan r.f., are organising the second Working Group Meeting of the Nordic-Baltic Members of ERYICA in Helsinki 29-31 August 2018.

 

Alueellisen verkostoyhteistyön yhdyspinnat, Kuopio, 04.09.2018, Kuopio

Kohtaamo järjestää yhteistyössä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja Koordinaatin kanssa aluekierroksen syksyllä 2018. "Parempia palveluja nuorille: Alueellisen verkostoyhteistyön yhdyspinnat" -verkostoitumispäivät on suunnattu aluehallintovirastojen nuorisoasioista vastaaville, elinikäisen ohjauksen ELO-verkostoille ja työpajojen, etsivän nuorisotyön, Ohjaamojen sekä nuorten tieto- ja neuvontatyön alueellisille koordinaattoreille.

 

Nusuvefon tietosuojakoulutus, Oulu, 05.09.2018, Oulu

Huom! Oulun ohjelman aikataulu muuttunut aamupäivästä iltapäivälle!

Toukokuussa 2018 astui voimaan uusi tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), joka on aiheuttanut muutoksia organisaatioiden tietoturvaan ja tietosuojaan. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Koulutuksessa pysähdytään tarkastelemaan, mitkä ovat tällä hetkellä hyviä toimintatapoja ja miten on toimittu kesän aikana. Koulutuksessa pyritään myös vastaamaan kevään 2018 aikana tehdyssä Tietosuojakyselyssä nousseisiin aiheisiin.

 

Hankekoulutus, 11.09.2018, Helsinki

Tervetuloa hankepäivään! Koordinaatti, Verke ja aluehallintoviranomaiset järjestävät hankepäivän AVEilta avustusta saaneille digitaalisen nuorisotyön ja tieto- ja neuvontatyön hankkeille. Päivän tavoitteena on verkostoitua muiden hanketoimijoiden kanssa sekä saada vinkkejä omaan hankkeseen niin sisällön kuin hallinnoinnin osalta.

 

Nusuvefon tietosuojakoulutus, Helsinki, 12.09.2018, Helsinki

Toukokuussa 2018 astui voimaan uusi tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), joka on aiheuttanut muutoksia organisaatioiden tietoturvaan ja tietosuojaan. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Koulutuksessa pysähdytään tarkastelemaan, mitkä ovat tällä hetkellä hyviä toimintatapoja ja miten on toimittu kesän aikana. Koulutuksessa pyritään myös vastaamaan kevään 2018 aikana tehdyssä Tietosuojakyselyssä nousseisiin aiheisiin.

 

Kohdataan -webinaarisarja: Saavutettavuus, 14.09.2018, Valtakunnallinen verkkokoulutus

Ohjauksen saatavuus, saavutettavuus ja digitaalisten palveluiden mahdollisuudet

Perjantaina 14.9. klo 10-11.

Mitä tarkoittaa ohjauksen saavutettavuus? Miten varmistamme kaikille nuorille yhdenvertaisen pääsyn tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden äärelle? Mitä meidän tulisi ottaa huomioon, että olemassa oleviin palveluihin olisi mahdollisimman helppo tulla ja tarttua? Millaisia ratkaisuja verkossa kohtaaminen voi tarjota saavutettavuuden haasteisiin?

 

Kohdataan -webinaarisarja: Suunnittelu, 28.09.2018, Valtakunnallinen verkkokoulutus

Verkko-ohjaus osaksi arkea: tarkasta suunnitelmasta toteutukseen

Perjantaina 28.9. klo 10-11.

Ketä varten teemme ohjaustyötä ja mikä on sen tavoite? Miten arvioimme verkko-ohjauksen soveltuvuutta osaksi omaa arkeamme? Miten valitsemme juuri meille parhaat työvälineet verkko-ohjaukseen?

Huolellinen suunnittelu on onnistuneen tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön kivijalka. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja saamaan vinkit siihen, miten löytää vastauksia tärkeisiin kysymyksiin, kun otetaan verkko-ohjausta osaksi oman työn arkea.

 

Pages