Koulutustarvekysely päättyy, 18.06.2018, Valtakunnallinen

Nuorisoalan valtakunnalliset osaamiskeskukset Koordinaatti ja Luckan kartoittavat yhteistyössä kohderyhmänsä, sidosryhmiensä ja yhteistyökumppaneidensa koulutustarpeita. Keräämme tietoa sekä suomen- että ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoiden osaamisen vahvistamiseksi, koulutussisältöjen kehittämiseksi ja koulutuskalenterin kokoamiseksi.

 

Nordic-Baltic Meeting, 29.08.2018-31.08.2018, Helsinki

Koordinaatti and Föreningen Luckan r.f., are organising the second Nordic-Baltic Meeting in Helsinki 29-31 August 2018.

The main purpose of the Nordic-Baltic Meeting is to discuss the current situation of youth information in the countries that will be present at the meeting. We will be sharing information, ideas, best practices and know-how, and brainstorm future cooperation possibilities. Our aim is also to draft a work plan (2018-2019) for Nordic-Baltic networking.

 

Nusuvefon tietosuojakoulutus Oulu, 05.09.2018, Oulu

Toukokuussa 2018 astui voimaan uusi tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), joka on aiheuttanut muutoksia organisaatioiden tietoturvaan ja tietosuojaan. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Koulutuksessa pysähdytään tarkastelemaan, mitkä ovat tällä hetkellä hyviä toimintatapoja ja miten on toimittu kesän aikana. Koulutuksessa pyritään myös vastaamaan kevään 2018 aikana tehdyssä Tietosuojakyselyssä nousseisiin aiheisiin.

 

Nusuvefon tietosuojakoulutus Helsinki, 12.09.2018, Helsinki

Toukokuussa 2018 astui voimaan uusi tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), joka on aiheuttanut muutoksia organisaatioiden tietoturvaan ja tietosuojaan. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Koulutuksessa pysähdytään tarkastelemaan, mitkä ovat tällä hetkellä hyviä toimintatapoja ja miten on toimittu kesän aikana. Koulutuksessa pyritään myös vastaamaan kevään 2018 aikana tehdyssä Tietosuojakyselyssä nousseisiin aiheisiin.

 

MOODI18, 04.10.2018-05.10.2018, Helsinki / Helsingfors

MOODI18 – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät järjestetään Helsingissä Metropol Hietaniemessä (Hietaniemenkatu 14 A, 00100 Helsinki) 4.-5. lokakuuta. Teemana on Nuorten tieto- ja neuvontatyö tänään - näkymiä ja huomioita. Ilmoittautuminen 19.9.2018 mennessä.