Henkilöstö

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Olen vastannut Koordinaatin toiminnasta vuodesta 2006, jolloin keskuksen toiminta aloitettiin. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (YAMK). Lisäksi takana on lukuisa määrä muita opintoja, kuten tiedotusoppia. Työni on kohdentunut jo hyvin varhaisessa vaiheessa viestintään sekä nuorille suunnatun tiedotuksen, ohjauksen ja neuvonnan pariin kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Sillä tiellä olen edelleen.

Minulla on strateginen ja operatiivinen vastuu Koordinaatin toiminnasta, mikä sisältää hallinnollisten sekä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien lisäksi erilaisia asiantuntijatehtäviä sekä suunnittelua ja kehittämistä. Olen mukana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa hankkeissa monissa eri rooleissa. Nuorisotyöllisiä kiinnostuksen aiheita ovat mediakasvatus, verkkoperustainen nuorisotyö, verkkodemokratia sekä nuorten vaikuttaminen ja osallisuus. Toimin monissa nuorisotyön asiantuntijatehtävissä muun muassa mediakasvatukseen, elinikäiseen ohjaukseen ja jäsenneltyyn vuoropuheluun liittyen. Minut valittiin nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) presidentiksi kolmivuotiskaudelle huhtikuussa 2016.

Erityisasiantuntija Mika Pietilä

Olen työskennellyt Koordinaatissa syyskuusta 2007. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK) sekä yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM). Nuorisotyön parissa olen aloittanut vuonna 1995. Työurani aikana ovat tulleet tutuiksi työskentely nuorisotalolla, lasten ja nuorten erilaiset kerhot, nuorten osallisuustoiminta, kulttuurinen nuorisotyö ja kansainväliset hankkeet. Nuorten tieto- ja neuvontatyö tuli työnkuvaani 1997, kun osana Kokkolan kaupungin Lasten ja nuorten kaupunki -hanketta olin perustamassa Kokkolaan nuorten tieto- ja neuvontapistettä sekä verkkopalvelua. Sen jälkeen olen päässyt tekemään ja kokemaan hyvin monenlaista niin Suomessa kuin muissa Euroopan maissa nuorten tieto- ja neuvontatyön saralla.

Työni Koordinaatissa on monipuolista. Suunnittelen ja toteutan erilaisia koulutuksia sekä seminaareja, teen konsultointia, osallistun monialaisiin asiantuntijaryhmiin sekä valmistelen ja toteutan kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita.

Suunnittelija Kristiina Anttila

Aloitin työskentelyn Koordinaatin suunnittelijana lokakuussa 2017. Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri mediakasvatuksen pääaineesta ja medianomi (AMK). Olen aiemmin työskennellyt nuorisotyön parissa AVIn erikoissuunnittelijana. Muutoin työhistoriani koostuu koulutusalan ja mediakasvatuksen tehtävistä, jotka nekin osaltaan tukevat nykyistä tehtävääni Koordinaatissa.

Suunnittelijan tehtäviini kuuluvat mm. Koordinaatin erilaisten selvitysten toteuttaminen, hankkeiden raportointi, tulosten jalkauttaminen ja viestintä. Tehtävä sisältää myös Koordinaatin omien ja yhteistuotannollisten julkaisujen, artikkelien sekä koulutusmateriaalien tuottamiseen ja toimittamiseen liittyviä tehtäviä.

Tietopalveluohjaaja Riina Papinaho

Olen työskennellyt Koordinaatissa tietopalveluohjaajana helmikuusta 2018 alkaen ja koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK).

Tehtäväni on nuorten tieto- ja neuvontatyö verkossa Nuortenelämä.fi-palvelussa, joka on Koordinaatin ylläpitämä nuorille suunnattu valtakunnallinen tieto- ja neuvontapalvelu. Vastaan nuorten kysymyksiin Kysyttävää-palstalla ja koordinoin palstan toimintaa sekä keskustelen nuorten kanssa chatissa. Toimenkuvaani kuuluu tiedottaminen mm. nuorille ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja kampanjoista. Lisäksi tehtäviäni ovat Nuortenelämä.fi-palvelun ylläpito ja kehittäminen. Toimin myös Nuortenideat.fi-palvelun moderaattorina. Työhöni kuuluu molempien nuorille suunnattujen verkkopalvelujen somekanavien päivittäminen.
 

Suunnittelija Jemina Kakko

Aloitin työskentelyn Koordinaatin suunnittelijana huhtikuussa 2019. Koulutukseltani olen restonomi (AMK).

Tehtäviini kuuluvat Koordinaatin tilaisuuksien, kuten koulutusten ja tapahtumien suunnittelu ja niihin liittyvät käytännön järjestelyt. Vastaan myös näiden tapahtumien viestinnästä, tilaisuuksiin liittyvistä kilpailutuksista ja hankinnoista sekä asiantuntija- ja tukipalveluista asiakasryhmille ja verkostoille.

Yhteystiedot