Henkilöstö

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Olen vastannut Koordinaatin toiminnasta vuodesta 2006, jolloin keskuksen toiminta aloitettiin. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (YAMK). Lisäksi takana on lukuisa määrä muita opintoja, kuten tiedotusoppia. Työni on kohdentunut jo hyvin varhaisessa vaiheessa viestintään sekä nuorille suunnatun tiedotuksen, ohjauksen ja neuvonnan pariin kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Sillä tiellä olen edelleen.

Minulla on strateginen ja operatiivinen vastuu Koordinaatin toiminnasta, mikä sisältää hallinnollisten sekä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien lisäksi erilaisia asiantuntijatehtäviä sekä suunnittelua ja kehittämistä. Olen mukana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa hankkeissa monissa eri rooleissa. Nuorisotyöllisiä kiinnostuksen aiheita ovat mediakasvatus, verkkoperustainen nuorisotyö, verkkodemokratia sekä nuorten vaikuttaminen ja osallisuus. Toimin monissa nuorisotyön asiantuntijatehtävissä muun muassa mediakasvatukseen, elinikäiseen ohjaukseen ja jäsenneltyyn vuoropuheluun liittyen. Minut valittiin nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) presidentiksi kolmivuotiskaudelle huhtikuussa 2016.

Erityisasiantuntija Mika Pietilä

Olen työskennellyt Koordinaatissa syyskuusta 2007. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK) sekä yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM). Nuorisotyön parissa olen aloittanut vuonna 1995. Työurani aikana ovat tulleet tutuiksi työskentely nuorisotalolla, lasten ja nuorten erilaiset kerhot, nuorten osallisuustoiminta, kulttuurinen nuorisotyö ja kansainväliset hankkeet. Nuorten tieto- ja neuvontatyö tuli työnkuvaani 1997, kun osana Kokkolan kaupungin Lasten ja nuorten kaupunki -hanketta olin perustamassa Kokkolaan nuorten tieto- ja neuvontapistettä sekä verkkopalvelua. Sen jälkeen olen päässyt tekemään ja kokemaan hyvin monenlaista niin Suomessa kuin muissa Euroopan maissa nuorten tieto- ja neuvontatyön saralla.

Työni Koordinaatissa on monipuolista. Suunnittelen ja toteutan erilaisia koulutuksia sekä seminaareja, teen konsultointia, osallistun monialaisiin asiantuntijaryhmiin sekä valmistelen ja toteutan kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita.

Suunnittelija Heidi Leppäkari

Olen työskennellyt Koordinaatissa vuoden 2010 helmikuusta lähtien. Koulutukseltani olen medianomi (AMK) ja olen suorittanut myös markkinointiviestinnän ammattitutkinnon.

Vastuualueisiini Koordinaatissa kuuluvat keskuksen monet viestinnälliset tehtävät, kuten viestinnän koordinointi, tiedottaminen ja raportointi, verkko- ja yhteisöpalveluiden sisällöntuotanto sekä ylläpito, julkaisujen toimittaminen ja erilaiset markkinointiviestinnälliset tehtävät. Toimenkuvaani kuuluvat myös hankinta- ja kilpailutusasiat sekä hallinnolliset tukipalvelutehtävät.

Suunnittelija Kristiina Anttila

Aloitin työskentelyn Koordinaatin suunnittelijana lokakuussa 2017. Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri mediakasvatuksen pääaineesta ja medianomi (AMK). Olen aiemmin työskennellyt nuorisotyön parissa AVIn erikoissuunnittelijana. Muutoin työhistoriani koostuu koulutusalan ja mediakasvatuksen tehtävistä, jotka nekin osaltaan tukevat nykyistä tehtävääni Koordinaatissa.

Suunnittelijan tehtäviini kuuluvat mm. Koordinaatin erilaisten selvitysten toteuttaminen, hankkeiden raportointi, tulosten jalkauttaminen ja viestintä. Tehtävä sisältää myös Koordinaatin omien ja yhteistuotannollisten julkaisujen, artikkelien sekä koulutusmateriaalien tuottamiseen ja toimittamiseen liittyviä tehtäviä.

Suunnittelija Elisa Hietala

Aloitin työni Koordinaatilla toukokuussa 2018. Olen suomen kielen maisteri, jonka kokemus löytyy tapahtumatuottamisen, tietoteknisen osaamisen ja teatterin puolelta.

Tehtäviini kuuluvat Koordinaatin tilaisuuksien, tapahtumien ja koulutusten järjestäminen sekä niihin liittyvä viestintä. Osa tehtäväkokonaisuutta ovat myös sidosryhmä- ja kampanjaviestintä. Lisäksi toimenkuvani sisältää asiantuntija- ja tukipalvelutehtäviä eri asiakasryhmille sekä verkostoyhteistyötä ja sen kehittämistä.

Suunnittelija Sara Peltola

Olen musiikkienergialla toimiva ohjausalan asiantuntija. Osana Koordinaatin tiimiä olen ollut kesäkuusta 2018. Mielenkiinnon kohteitani ja osaamisalueitani ovat erityisesti verkossa kohtaaminen, digitaalinen dialogi, ohjauspalveluiden saavutettavuus sekä nousevien teknologioiden mahdollisuudet ohjaustyössä.

Koordinoin, arvioin ja kehitän yhdessä verkoston kanssa Nuortenideat.fi–palvelua.  Lisäksi suunnittelen ja kehitän Koordinaatin koulutustoimintaa. Minuun voit olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Jos en ole paras ihminen auttamaan, saatan hyvinkin tietää, kuka osaisi auttaa!

Tietopalveluohjaaja Riina Papinaho

Olen työskennellyt Koordinaatissa tietopalveluohjaajana helmikuusta 2018 alkaen ja koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK).

Tehtäväni on nuorten tieto- ja neuvontatyö verkossa Nuortenelämä.fi-palvelussa, joka on Koordinaatin ylläpitämä nuorille suunnattu valtakunnallinen tieto- ja neuvontapalvelu. Vastaan nuorten kysymyksiin Kysyttävää-palstalla ja koordinoin palstan toimintaa sekä keskustelen nuorten kanssa chatissa. Toimenkuvaani kuuluu tiedottaminen mm. nuorille ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja kampanjoista. Lisäksi tehtäviäni ovat Nuortenelämä.fi-palvelun ylläpito ja kehittäminen. Toimin myös Nuortenideat.fi-palvelun moderaattorina. Työhöni kuuluu molempien nuorille suunnattujen verkkopalvelujen somekanavien päivittäminen.
 

Yhteystiedot