Hyvät käytännöt

Toimiva menetelmä nuorten ryhmän kanssa, erinomainen materiaaliesimerkki, hyvä tapa tuottaa palvelua… Laita hyvä käytäntö kiertämään!

Varasta ja parasta vinkit muilta, ja jaa omasi. Ilmianna hyvä käytäntösi tällä lomakkeella.

GameONjkl-pelihanke

Jyväskylän kaupungin nuorten palveluiden GameONjkl-pelihanke järjestää monenlaista toimintaa Jyväskylän alueen nuorisotiloilla. Yhtenä osana on nuorten tieto- ja neuvontatyön toteuttaminen pelien ja tapahtumajärjestämisen ohessa. Tarkoituksena on, että yksilö- ja ryhmäohjausta annetaan yhteisen tekemisen lomassa.

Menetelmässä nuoret toteuttavat pelitapahtumia tai osallistuvat muuhun GameONjkl-hankkeen järjestämään toimintaan. Kun yhteinen tekeminen on mukavaa, tulee esille myös mieltä askarruttavia kysymyksiä. Asioista keskustellaan nuorten kanssa kahdestaan, kun taas ryhmätilanteissa puhutaan yhdessä. Kokemusten jakaminen on tärkeä osa ohjausta.

Pelaamista ja sen ympärillä tapahtuvaa toimintaa voidaan pitää helpottavana tekijänä tulla puhumaan muistakin asioista. Ymmärrys esimerkiksi peliharrastukseen, koulutukseen ja työhön lisääntyy, kun ohjaajana toimii työntekijä, joka ymmärtää pelien ympärillä olevaa kulttuuria ja sen tuomia mahdollisuuksia.

Hankkeen projektityöntekijä hyödyntää tarvittaessa Jyväskylän kaupungin alueella toimivia muita toimijoita. Yhteistyötä tehdään Jyväskylän kaupunkiorganisaation toimijoiden kesken, mutta kontaktit ulottuvat myös paikallisiin yrityksiin, järjestöihin ja kouluihin. Moniulotteinen yhteistyö on tärkeä osa tieto- ja neuvontatyötä.

Lisätietoja:

projektityöntekijä Miia Lyyra
Jyväskylän kaupungin nuorten Palvelut – GameONjkl-hanke
miia.lyyra@jkl.fi, p. 014 266 86 86