12.11.2018-14.12.2018, Valtakunnallinen verkkokoulutus

Digital YIntro - Digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkokurssi

Digital YIntro -verkkokurssilla syvennytään digitaaliseen nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Verkkokurssi järjestetään nyt ensimmäistä kertaa suomeksi verkkokurssina Moodle-oppimisympäristössä.

Verkkokurssi on jaettu viidelle viikolle teemoittain. Kurssi alkaa 12.11.2018 ja päättyy 14.12.2018. Yksi viikko sisältää 3-8 tuntia oppimista, kurssiviikon sisällöstä riippuen. Opiskelu verkkokurssilla tapahtuu itsenäisesti sekä ryhmässä. Oppimistehtäviä on rytmitetty teemoittain jokaiselle viikolle. Jokainen koko kurssin suorittanut saa osallistumisesta osallistumistodistuksen. Osallistujamäärästä riippuen osallistujat jaetaan tarvittaessa pienempiin oppimisryhmiin. Oppimistehtävät ovat muun muassa erilaisia keskusteluja verkko-oppimisympäristössä, yhteiskirjoittamista ryhmässä ja lyhyiden videoiden tuottamista eri aiheista.

Verkkokurssin aloituspäivänä maanantaina 12.11.2018 järjestetään klo 10:00-11:00 verkkoluento, jolle kaikkien osallistujien toivotaan osallistuvan. Aloitusluennolla käydään läpi tarkemmin verkkokurssin sisältöä, etenemistä, esitellään verkkokoulutusalustaa ja tutustutaan osallistujiin. Verkkokurssin aikan järjestetään toinen verkkoluento keskiviikkona 5.12.2018 klo 10:00-11:30. Toisen verkkoluennon aiheina ovat verkkoneuvonta ja -ohjaus. Verkkoluennoista tehdään myös tallenne, joka löytyy luennon jälkeen varsinaiselta verkko-oppimisalueelta Moodlessa.

Verkkokurssi koostuu seuraavista teemoista:
1. Tutustuminen osallistujiin, verkko-oppimisympäristöön ja kurssilla käytettäviin menetelmiin
2. Informaatiolukutaito digitaalisessa nuorten tieto- ja neuvontatyössä
3. Laatu digitaalisessa nuorten tieto- ja neuvontatyössä
4. Laadukkaiden digitaalisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tuottaminen
5. Osallisuus digitaalisessa nuorten tieto- ja neuvontatyössä

Verkkokurssin päätyttyä osallistuja
- tuntee digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontatyön ja informaatiolukutaitoon liittyvät keskeiset käsitteet,
- osaa arvioida digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontatyön laatua,
- on perehtynyt digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tuottamiseen,
- ymmärtää nuorten osallisuuden tärkeyden digitaalisessa nuorten tieto- ja neuvontatyössä.

Verkkokurssia vetävät aluekoordinaattori Pirjo Kovalainen ja erityisasiantuntija Mika Pietilä.

Imoittautuminen on päättynyt. Ilmoittautumisajan päätyttyä lähetämme kaikille ilmoittautuneille tarkemmat ohjeet kirjautumisesta Moodle verkko-oppimisympäristöön ja kurssin aloituksesta.

Lisätietoja:
Mika Pietilä, mika.pietila@ouka.fi, p. 044 703 2816