Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Ulos kuplasta, osa II

Mika pohti edellisessä blogikirjoituksessaan kansainvälistä työskentelyä ja sen roolia oppimisen, osaamisen kehittämisen ja osaamisen jakamisen tukena. Jaan Mikan ajatukset täysin, sillä kansainvälinen työskentely opettaa valtavasti ja tuo uusia näkökulmia niin omaan työskentelyyn kuin muillekin jaettavaksi. Jatkan siis samasta aiheesta.

Viime vuoden lopulla, marraskuussa 2017, alkoi Euroopan neuvoston North-South Centren (NSC) koordinoima vuoden mittainen projekti medialukutaitoon liittyen. Olen mukana kuuden hengen kansainvälisessä työryhmässä, jossa tuotamme materiaalia nuorille kriittisen ajattelun tukemiseksi ja ajankohtaisten, globaalien ilmiöiden käsittelemiseksi medialukutaidon keinoin.

Asiasisältöä ja uusia ajatuksia työskentelytavoista

Työskentely kansainvälisessä verkostossa antaa paitsi eväitä varsinaiseen työn asiasisältöön, myös työskentelytapoihin. Työskentely on antoisaa, joskin myös varsin eloisaa. Ihmisillä on erilaisia arvoja, erilaisia tapoja työskennellä, erilaisia käsityksiä aikataulujen noudattamisesta, erilaisia tulkintoja ohjeistuksista ja erilaisia käsityksiä yhteisöllisen työskentelyn etenemisestä. Kukaan meistä työryhmän jäsenistä ei työskentele omalla äidinkielellään, mikä saattaa vaikuttaa työskentelyyn kommunikaation osalta. Toisaalta saatamme olla liian varovaisia ilmaistessamme jotain, toisaalta taas saatamme ilmaista jotain asiaa liian voimakkaasti. Varsinaisen ilmaisun lisäksi jokainen tulkitsee asioita omasta kulttuuristaan käsin.

Olemme työskentelyssämme kohdanneet konfliktejakin, mutta ne on aina asianmukaisesti käsitelty. Pienet konfliktit ja niiden avoin käsittely on edesauttanut ryhmän muotoutumista entistä tiiviimmäksi ja tutustuttanut meidät entistä paremmin toistemme tapoihin työskennellä. Tämä on tehnyt työskentelystä rennompaa, mutta siitä huolimatta voimme luottaa siihen, että kaikki ovat sitoutuneita yhteiseen työskentelyyn ja yhteisesti sopimiemme tavoitteiden saavuttamiseen.

Kansainvälinen työskentely auttaa myös hahmottamaan sitä, mikä omassa työskentelyssä ja työskentely-ympäristössä toimii hyvin ja mitä voisi mahdollisesti muuttaa ja kehittää. Mikä onkaan puhdistavampaa ja energisoivampaa, kuin avoimet konfliktit, jotka käsitellään asiallisesti ja selkeästi? Avoimet konfliktit, joiden selvittäminen kohdistuu toimintaan, ei henkilöön. Uskaltaisin väittää, että suomalaisessa työskentelykulttuurissa mieluumminkin yritetään välttää konflikteja, kuin tuoda niitä aktiivisesti ja avoimesti esiin. Entä miltä tuntuvat vuolaat kehut ja kiitokset? Kohtelias kielenkäyttö? Toisten näkyvä tsemppaus? Niin, hyvältä ne tuntuvat. Kaikki tämä on suoraa palautetta työskentelystä. Palautteen voimin on helpompi jatkaa, olipa se hyvää palautetta tai toiveita tehdä asioita toisin. Palautteen ansiosta oma työ tulee näkyväksi.

Erilaisuus on rikkaus

Kun tutustuu erilaisiin tapoihin työskennellä, näkee myös selkeämmin sen, millä tavoin omassa ympäristössä työskennellään. Muistaa helpommin, että myös omaan, kotoisaan toimistotyöskentelyynkin mahtuu valtavasti erilaisuutta, vaikka se ei aina näy. Muistaa kysyä, mitä muille kuuluu ja millä tavoin he tykkäävät työnsä tehdä. Muistaa myös sen, että palautetta ja kiitoksia voi antaa useammin ja pienemmistäkin asioista - vaikka sitten suoraan ja tulisesti etelä-eurooppalaisittain tai vähän vaatimattomammin suomalaisittain.

Ps. Tulen myöhemmissä blogikirjoituksissa vuoden aikana kirjoittamaan varsinaisesta työryhmän työn sisällöstä ja sen etenemisestä.

Kansainvälisessä verkostotyössä käytetään joskus myös luovia työskentelykeinoja.