Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Saavutettavuus ja Koordinaatti.fi –palvelun uudistus

Koordinaatti uudistaa parhaillaan Koordinaatti.fi –palvelua, josta olettekin jo aiemmin saaneet kuulla. Lähdimme alussa liikkeelle palautteen pohjalta, jota keräsimme nykyisistä verkkosivuistamme verkostoiltamme, yhteistyökumppaneiltamme ja sidosryhmiltämme. Yhdessä uudistusta toteuttavan yrityksen kanssa olemme neuvotelleet sisällöistä, tarpeista ja toiveistamme. Työ on edennyt sisällön, toiminnallisuuksien ja palvelupolkujen määrittelyn osalta suunnitelmallisesti. Kestää kuitenkin vielä jonkin aikaa, ennen kuin saamme sivut teknisesti toteutettua.

Uudistustyössä olemme saaneet pohtia myös palvelun saavutettavuutta, eli aihetta, joka on tärkeä monestakin nuorisotyöllisestä näkökulmasta katsottuna. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä saavutettavuudella on merkittävä rooli. Haluamme, että palvelut ovat saavutettavuuden näkökulmasta toimivat ja hyvin suunnitellut. Koordinaatti nuorten tieto- ja neuvontatyön valtakunnallisena kehittäjänä haluaa pitää huolen siitä, että myös sen oma verkkopalvelu on saavutettavissa kaikille käyttäjäryhmille mahdollisimman hyvin.

Verkkopalveluissa saavutettavuus tarkoittaa sitä, että sivusto tai palvelu on kaikkien käytettävissä rajoitteista riippumatta. On olemassa erilaisia lakeja, direktiivejä, julkishallinnollisia ja käyttäjäryhmäkohtaisia ohjeita sekä standardeja, jotka ohjaavat palveluiden suunnittelua saavutettavuuden osalta. Myös Suomi on saamassa uuden lainsäädännön saavutettavuudesta. Omassa Koordinaatti.fi –palvelun uudistusprosessissamme olemme yhdessä suunnittelevan yrityksen kanssa pohtineet saavutettavuutta mm. graafisten elementtien, värien, skaalautuvuuden ja navigaation osalta. Standardit ovat ohjanneet työn tekijän ratkaisuja ja olemme itsekin saaneet aimo annoksen tietoa verkkopalvelun saavutettavuudesta.

Pyrimme tietoisesti tekemään päätökset niin, että ne palvelevat saavutettavuutta mahdollisimman hyvin. Saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta ja se on olennainen osa palveluiden suunnittelua. Se tarkoittaa tietoisia päätöksiä ja valintoja tuotteen tai palvelun suunnittelussa – niin myös meillä.

Odotamme uutta verkkopalvelua ja toivomme sen täyttävän vaatimuksemme kaikilta osin, niin saavutettavuuden, käytettävyyden kuin tarkoituksenmukaisuudenkin osalta. Sitä, kuinka hyvin onnistumme, saamme vielä jännittää.

-Kristiina