Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Oi etiikka!

Koordinaatti toteutti tänä syksynä Kohdataan-webinaarisarjan, jossa pureuduttiin tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön ajankohtaisiin teemoihin ja ilmiöihin. Tavoitteena ei ollut niinkään verkkokoulutusten tai –luentojen järjestäminen vaan kutsua asiantuntijoita keskustelemaan, pohtimaan ja välillä hieman ihmettelemäänkin esillä olevaa aihetta.

Webinaareja on ollut mielenkiintoista seurata ja tietysti näin järjestäjätahon näkökulmasta tulee kriittisellä silmällä huomioitua myös tekninen toteutus. Olemme parantaneet selvästi juoksua siinäkin alun testausten ja kokeilujen jälkeen. Kiitos TATille, että olemme saaneet välillä lainata tekniikkanne!

Tekninen toteutus on yksi osa webinaarien järjestämistä, sisältö ja menetelmät toinen. Palautetta olemme seuranneet tiiviisti ja pyrkineet tässäkin koko ajan yhä paremmin vastaamaan osallistujien tarpeisiin. Osa toivoo perinteistä luentoa powerpoint-esityksin, osa vapaampaa keskustelua. En vielä tiedä onko kultainen keskitie valintamme, mutta lupaan, että ensi vuonna järjestettävien webinaarin tekemisessä olemme jälleen viisaampia.

Olkaa siis kuulolla! Suunnitelmissa on keskittyä aiheeseen "mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on". Se jos mikä sopii erinomaisesti osaamiskeskustehtäväämme, sillä tavoitteemme on kirkastaa ajatusta siitä, miten nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ja itse työmuoto asemoituvat tämän päivän yhteiskuntaan ja nuorille suunnattuihin palveluihin.

Muutama viikko sitten järjestimme webinaarin aiheesta tietoturva, tietosuoja ja etiikka verkko-ohjauksessa. Keskusteluvieraana kanssani oli Harto Pönkä Innowisesta. Etsimme vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä tarkoittavat tietoturva, tietosuoja sekä tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön etiikka?
  • Mitä on erityisesti huomioitava näihin liittyen, kun ohjausvuorovaikutus siirretään verkkoon?
  • Miten toimin eettisesti kestävästi ohjatessani verkossa?

Valmistautuessani keskusteluun palasin vuoden 2003 julkaisun Näkökulmia nuorisotiedotus- ja neuvontatyöhön Milla Härmän artikkeliin Nuorisotiedotuksen etiikka. Härmä nostaa erinomaisessa artikkelissaan esiin erityisesti työntekijän eettiset valintatilanteet. Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet muodostavat vahvan työn eettisen perustan, mutta miten niitä ja esimerkiksi taustaorganisaation omia arvoja ja eettisiä linjauksia toteutetaan käytännössä, ei ole aina niin yksinkertaista.

Itselläni heräsi kysymyksiä muun muuassa siitä, tunnistetaanko toimintaan liittyviä eettisiä näkökulmia ja osataanko asioita ennakoida tai pohtia etukäteen. Jos ei, niin miten eettiset valintatilanteet ratkaistaan asiakastilanteissa? Kun palveluita suunnitellaan ja järjestetään, tulisi aina käydä myös ammattieettistä keskustelua. Eettisiin valintatilanteisiin tulee valmistautua ja ne tulee tunnistaa. Vain siten toimimme eettisesti ja yhdenvertaisesti kaikkien nuorten kohdalla.

Harto Pönkän ja minun pohdintaani aiheesta katsottavissa webinaaritallenteesta YouTubessa.

Jaana Fedotoff
Koordinaatin kehittämispäällikkö

Näkökulmia nuorisotiedotus- ja neuvontatyöhön, Helsinki 2003 toim. Päivi Timonen, Jaana Fedotoff ISBN: 952-473-135-5