Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Nuorten medialukutaidon edistäminen

Useissa eurooppalaisissa nuorisoalan verkostoissa keskustellaan siitä, kuinka nuorisotiedotustoimijoiden tulisi ottaa vahvempaa roolia nuorten media- ja informaatiolukutaidon edistämisessä. Keskustelu muun muassa ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) , EYCAn (European Youth Card Association) ja Eurodeskin kanssa aloitettiin vuonna 2016 hyvissä yhteistyöllisissä merkeissä. Syntyi kannanotto ja ehdotuspaperi Sitouta. Tiedota. Osallista. Nuorten tieto- ja neuvontatyön ja nuorten liikkuvuuden keskeisten eurooppalaisten verkostojen suositukset EU:n uuteen nuorisostrategiaan. Kaikki kolme järjestöä ovat sitä mieltä, että tarvitaan suunnitelmallista yhteistyötä nuorten medialukutaidon edistämiseksi.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut kokoavat yhteen nuorille suunnattua tietoa, jakavat sitä ja tuottavat sitä myös yhdessä nuorten kanssa. Jokaisen yllämainitun järjestön verkostoissa työskentelee satoja ammattilaisia ja vapaaehtoisia, jotka kohtaavat nuoria kasvokkain sekä erilaisissa digitaalisissa toimintaympäristöissä ja sosiaalisessa mediassa. Tietoa ei ole tarkoitus pelkästään jakaa yksisuuntaisesti vaan myös opastaa nuoria tiedostamaan ja havainnoimaan tietoa, jota he käyttävät. Kriittinen ajattelutaito on kyky, jolla nuoret voivat arvioida tiedon tuottajan ja tiedon oikeellisuuden ja mahdolliset piiloviestit. Ja paljon muuta. Kriittinen taito arvioida tietosisältöä myös suojaa nuorta sisällöiltä, joilla pyritään vaikuttamaan häneen vahingollisesti.

Suomessa nuorten parissa toimiville on saatavilla erinomaista tukimateriaalia ja koulutusta medialukutaitoon liittyen. Lisäksi aiheesta keskustellaan paljon eri foorumeissa. Mutta miten työntekijöiden ymmärrystä saadaan siirrettyä varsinaiseen palveluun? Millaisella työllisellä otteella opastamme nuoria päivittäin, kun he asioivat nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa? Millaiset menetelmät ja välineet meillä itsellämme tulisi olla käytössä?

Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta on lähes valmis ja tullaan lanseeraamaan kesälomien jälkeen. Siinä on huomioitu erityisosaamisen yhtenä osa-alueena mediakasvatus. Mutta ei riitä pelkästään, että aihe huomioidaan työntekijöiden osaamisessa. Se pitäisi saada myös sisällytettyä läpileikkaavasti kaikkeen työhön, jota nuorten kanssa teemme. Tätä sanomaa Koordinaatti vie eteenpäin omilla toimillaan sekä kansainvälisessä yhteistyössä.

Koordinaatti on mukana Euroopan neuvoston North-South Centren (NSC) koordinoimassa vuoden mittaisessa medialukutaitoprojektissa. Vuoden loppuun mennessä työryhmä on tuottanut koulutusmodulin juuri tähän tarpeeseen. Vuoden 2019 keväällä toivomme toteuttavamme jo ensimmäisen koulutuspilotin suomeksi. Lisätietoa hankkeesta voit lukea Kristiinan blogikirjoituksesta.

Kaikkea hyvää teille ja olkaa yhteydessä! On aina ilo kuulla miten asioista ajatellaan muualla.

-Jaana

Kuvassa presidentit vasemmalta: Reinhard Schwalbach (Eurodesk), Jaana Fedotoff (ERYICA) ja Louise Macdonald (EYCA)