Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

ERYICAn 28. yleiskokous Sloveniassa

Reilu vuosi sitten ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) 27. yleiskokouksessa Helsingissä minut valittiin järjestön presidentiksi vetämään hallituksen työskentelyä. Tehtävässä edustan ja edistän 26 maan nuorten tieto- ja neuvontatyötä.

Tämän vuoden toukokuussa (9.-11.5.) johdin hallituksen puheenjohtajana ensimmäisen yleiskokoukseni Ljubljanassa, Sloveniassa. Kokousta isännöi slovenialainen MISSS (Mladinsko Informativno Svetovalno Sredisce Slovenije) nuorisoasioista vastaavan ministeriön tuella, mistä suuri kiitos heille.

Koska ERYICA on järjestönä voittoa tuottamaton, itsenäinen järjestö, jäsenjärjestöillä on todella merkittävä rooli toiminnan edistämisen kannalta. Ilman eri maiden ja organisaatioiden tahtoa edistää nuorten tieto- ja neuvontatyötä työmme olisi haastavampaa monin tavoin. On siis ollut ilo huomata se, kuinka tärkeänä, ehkä tärkeämpänä kuin koskaan aiemmin, nuorille suunnattuja laadukkaita ja saavutettavissa olevia tieto- ja neuvontapalveluja pidetään. Niitä myös halutaan tukea ja edistää. Ei ainoastaan juhlapuheissa, vaan myös konkreettisesti panostamalla resursseja niiden toteuttamiseen.

Vuosikokouksessa käsitellään yleisesti järjestön kulunutta toimintakautta sekä nykytilaa ja käännetään katse myös tulevaan vuoteen. Keskeisin aihe tämän vuoden kokouksessa oli ERYICAn strategia. On aika tarkastella kriittisin katsein nykyistä strategiaa ja pohtia, mikä on suunta tulevina vuosina. Hallitus oli jo hyvissä ajoin paneutunut pohtimaan, miten uutta strategiaa voitaisiin toteuttaa siten, että jäsenistö olisi yhä tiiviimmin mukana ja siten myös kokisi sen omakseen. Strategia on työkalu hallitukselle ja järjestön työntekijöille, mutta ei ainoastaan heille. Sen tulee olla yhä vahvemmin myös monipuolinen työkalu ja arvioinnin seurantaväline jäsenistölle. Hallitus esitti yleiskokoukselle nyt kolmivuotisen strategian pidentämistä kuudeksi vuodeksi. Kokous hyväksyi ehdotuksen, samoin kuin sen, että strategiaa työstämään perustetaan työryhmä.

ERYICAlla on kaksi vahvaa asiakirjaa, jotka ovat kantaneet järjestön ja jäsenistön toimintaa vuosikymmeniä: nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaiset periaatteet (päivitetty viimeksi vuonna 2004) sekä periaatteet verkkoperustaisille nuorten tieto- ja neuvontapalveluille vuodelta 2009.  Asiaa jo pidempään pohdittuani näin tärkeäksi avata keskustelun näiden kahden asiakirjan yhdistämisestä ja päivittämisestä tähän päivään. Hallitus päätti esittää asiaa yleiskokoukselle, jossa se hyväksyttiin yksimielisesti. Myös tähän työskentelyyn tullaan perustamaan oma työryhmä, johon kutsutaan nuoria mukaan. Lisäksi järjestön verkkosivut tullaan uudistamaan tänä vuonna ja viestintää tehostamaan suunnitelmallisesti.

Muutoksia on siis tulossa ja hyviä sellaisia. Ilokseni voin myös sanoa, että järjestön talous on kunnossa. ERYICA on merkittävä kumppani useissa eurooppalaisissa hankkeissa ja usein myös itse hankkeiden päävastuutaho. Organisaatiolla on luotettavan ja asiantuntevan järjestön maine. Vaikka mitenkään helppoa tai yksinkertaista ei tällaisen järjestön johtotehtävissä toimiminen ole, voin ilokseni todeta, että ensimmäisestä vuodesta on selvitty kunnialla ja on hyvä jatkaa kohti toista.

Erityiskiitos työni tuesta omalle organisaatiolle ja siellä tietenkin Koordinaatin henkilökunnalle.

Hyvää kevättä toivottaen

Jaana

Tutustu yleiskokouksen ohjelmaan ja esitysmateriaaleihin ERYICAn sivuilla.