Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

ERYICAn 29. vuosikokous

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestön ERYICAn 29. vuosikokous järjestettiin vuoden 2018 Euroopan nuorisopääkaupungissa Cascaisissa, Portugalissa 25.-27.4.2018.

Uudet periaatteet hyväksyttiin

Kokouksen esityslistalla oli merkittäviä asioita työmuodon kehittämiseksi sekä järjestön palvelujen saatavuuden edistämiseksi.

Merkittävin asia oli eurooppalaisten nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteiden uudistus. Yleiskokous antoi vuonna 2017 mandaatin työryhmän perustamiseksi ja periaatteiden uudistustyön käynnistämiseksi. Periaatteet oli viimeksi uusittu vuonna 2004. Lisäksi käytössä olivat erilliset verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun periaatteet. Tavoite oli yhdistää kaksi periaateasiakirjaa ja tuoda työmuodon peruskivi tähän päivään.

Työryhmään osallistui jäsenistön edustajia, hallituksen jäseniä sekä toimiston henkilökuntaa. Koordinaatti oli työssä aktiivisesti mukana.

Jäsenistö oli voinut osallistua monin eri tavoin vajaan vuoden kestäneeseen uudistusprosessiin ja tehdä myös konkreettisia muutosehdotuksia periaateluonnokseen. Oli ilo huomata, että jäsenistö oli innostuneesti ja sitoutuneesti työssä mukana.

Vuosikokouksessa käsiteltiin muutosehdotukset ja käytiin asiaa eteenpäin vienyttä keskustelua. Ehdotetut periaatteet käytiin yhdessä läpi kohta kohdalta ja lause lauseelta. Lopputuloksena uudet periaatteet saatiin hyväksyttyä 27.4.2018 Cascaisissa.

Englanninkieliset periaatteet ovat parhaillaan käännettävinä jäsenmaissa, Koordinaatti julkaisee suomenkieliset lähiaikoina.

Päätöksiä uudistuksille

Toinen lähes yhtä merkittävä päätös oli uudistaa järjestön strategian kesto. Aiemmin kolmivuotinen strategia muutettiin kuusivuotiseksi. Nyt hallituksella ja toimistolla on enemmän aikajännettä toteutukseen, mutta erityisesti tulosten ja vaikutusten arviointiin. Kuuden vuoden aikana toki tehdään strategiaan tarkistuksia ja päivityksiä tarpeen mukaan.

Reilu vuosi sitten alkanut DOYIT-projekti on edennyt hyvällä tahdilla. Järjestön eri koulutusmoduulit ovat saaneet uutta ryhtiä ja muotoa verkko-oppimisympäristössä. Pilottikoulutuksia on jo toteutettu ja seuraavaksi on vuorossa kouluttajien koulutus. Vuosikokous päätti käynnistää myös kehitystyön koulutusmoduulien määrittelyn opintopisteiksi. Tämä on varmasti myös uudistus, joka otetaan ilolla vastaan jäsenistössä.

ERYICA järjestönä voi tänään hyvin. Sen verkosto käsittää jäsenistöä 27 maassa, ja järjestö on toivottu yhteistyökumppani sekä aktiivinen europpalainen nuorisoalan toimija.

Tästä on hyvä jatkaa työtä työmuodon sekä nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kehittämistä Euroopassa!

Jaana Fedotoff
Koordinaatin kehittämispäällikkö
ERYICAn puheenjohtaja

Kuvassa ERYICAn toiminnanjohtaja Eva Reina ja Jaana