Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Nuorten tieto- ja neuvontatyön monet muodot

Näin kesäloman kynnyksellä, joillekin loman päättyessä, on hyvä vähän kerrata mitä kaikkea keväällä työssä tapahtuikaan. Omalla kohdalla mieleeni on jäänyt erityisesti yksi toukokuun viikko. Se jäi mieleen useista merkittävistä kohtaamisista ja oivalluksista nuorten tieto- ja neuvontatyössä.

Viikko käynnistyi määrittelytyöpajalla

Olemme Koordinaatissa tehneet eri tavoin nuorten tieto- ja neuvontatyöhön liittyvää määrittelytyötä syksystä 2017. Työskentely käynnistyi syyskuussa 2017, jolloin kutsuimme kiinnostuneita mukaan yhteiseen työskentelyyn. Voit lukea ensimmäisestä tapaamisestamme Helsingissä tarkemmin tämän linkin kautta. Yhteinen työskentely on kuljettanut meitä suuntaan ja toiseen. Osallistujat ovat pohtineet nuorten tieto- ja neuvontatyötä työmuotona erityisesti muuttuneessa toimintaympäristössä. Lukuisissa tapaamisissa, keskusteluissa ja pohdinnoissa on kuitenkin aina palattu ytimeen eli nuorten tiedon tarpeeseen ja käytettäviin menetelmiin (tiedon jakaminen, neuvonta ja ohjaus) sekä työmuodon toimintaympäristöjen moninaisuuteen.

Vuoden 2019 alussa määrittelytyö otti loppukirin ja viimeistely tapahtui yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Tutkija Karla Malm perehtyi kerättyyn aineistoon, kirjallisuuteen ja teki myös tarkentavia haastatteluja. Toukokuussa kokoonnuimme vielä työpajaan, jonka aikana vielä pääsimme keskustelemaan tutkimusprosessin havainnoista ja tuloksista, sekä vaikuttamaan raportin sisältöihinkin.

Oli hienoa huomata kuinka pitkään kestänyt työskentely ja kaikki aineisto oli tiivistynyt tutkimusprosessissa. Nuorten tieto- ja neuvontatyö on selkeästi nuorisotyön työmuoto, jossa käytetään menetelminä tiedon jakamista, neuvontaa ja ohjausta. Työmuotoa tehdään ja toteutetaan laajasti ja moninaisesti erilaisissa toimintaympäristöissä. Ydinkysymys onkin se, missä kaikkialla ja ketkä kaikki nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevät sekä millä periaatteilla ja kriteereillä. Tähän asiaan palaamme tarkemmin, kun tutkimuksen varsinainen raportti julkaistaan elokuussa.

 

Moninaisuus näkyy työn arjessa

Määrittelytyöpajan jälkeen suuntasin Hankoon, Turkuun ja Mynämäelle. Ja näin jälkeen päin voinkin todeta, että oli hyvä nähdä määrittelytyöpajan jälkeen kolme niin erilaista nuorisotyön toimintaympäristöä suhteessa siihen miten nuorten tieto- ja neuvontatyötä näillä eri paikkakunnilla tehdään.

Koordinaatti etsi TET-harjoittelupaikkoja talvella. Minulle kohteeksi valikoitui Hanko. Pääsin heti Hangossa pohtimaan edellisen päivän tutkimusprosessin tuloksia. Hangossa nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään todella moninaisissa toimintaympäristöissä. Työmuoto näkyy niin työpajalla, somessa, arjen nuorisotyössä nuorisotiloilla, kouluvierailuilla ja Ohjaamo-toiminnassa. Nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään Hangossa nimenomaa matalalla kynnyksellä siellä, missä nuori tietoa ja neuvontaa tarvitsee, ja niissä asioissa, jotka ovat yksilölle tai ryhmälle tarpeellisia. Ohjaamo-toiminta on tuonut käytäntöön mukaan monialaisen toimijoiden verkoston.

Nuorten Turku tieto- ja neuvontapalvelun henkilökunnan kanssa pääsin pohtimaan ja keskustelemaan myös tutkimusprosessin tuloksista ja peilaamaan niitä Nuorten Turku -palvelun arkeen, osana Ohjaamo Turku kokonaisuutta. Turussakin matalan kynnyksen, tai oikeastaan kynnyksettömän neuvontapalvelun tarve on selkeä. Isossa kaupungissa lukuisten eri toimijoiden määrän vuoksi on tärkeää olla selvillä, mitä kukakin tekee ja mikä on kenenkin tehtäväkenttää. Nuorten Turku -vierailun jälkeen pohdin erityisesti sitä kuinka tärkeää on eri nuorisotyön työmuotojen välillä keskustella painopisteistä, työn sisällöistä ja mitä kukakin tekee. Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet antavat työlle selkeän raamin, jonka mukaan työ on universaalia ja generalistista. Se on siis kaikille nuorille ja siellä käsitellään niitä aiheita, joihin nuori itse hakee tukea. Toki nuorten tieto- ja neuvontapalvelu voi olla muiden nuorisotyön muotojen tukena ja tarjota juuri sitä tukea nuoren elämään, jota nuori tarvitsee. Vaikka nuorisotyössä puhutaan paljon yhteistyöstä niin on tärkeää, että ymmärretään nuorisotyön olevan yhteistyötä nuorten elinolojen ja kasvun parantamiseksi.

Työviikkoni päättyi Mynämäelle, jossa nuorisotyön ammattilaisia kolmesta kunnasta (Masku, Mynämäki ja Nousiainen) kokoontui pohtimaan alueensa nuorten tieto- ja neuvontatyötä sekä sen kehittämistä. Sinällään tämä kohde poikkesi kahdesta edellisestä, että kyseisessä tapaamisessa mietittiin nimenomaa nuorten tieto- ja neuvontapalvelun perustamisesta yhteistyössä kolemn kunnan alueelle. Osallistujilla oli useammalla jäänyt mieleen kollegani puheenvuoro AVIn järjestämällä alueellisilla nuorisotyönpäivillä. Moni nuorisotyön ammattilainen oli selkeästi huomannut nuorille suunnatuissa palveluissa aukon. Nuorille ei ollut tarjolla heidän kunnissaan riittävästi tietoa, neuvontaa ja ohjausta, nuorisotyöllisellä otteella. Tärkeää näille kunnille oli myös se, että se olisi saatavilla lähipalveluna, kun monet muut julkiset palvelut katoavat kunnista yhä kauemmaksi, nuorille saavuttamattomissa olevien välimatkojen päähän. Jälleen erinomainen paikka pohtia ja keskustella nuorisotyön ammattilaisten kanssa siitä kuinka nuorten tieto- ja neuvontatyö on moninaista ja tavat toteuttaa erilaisia. Mielenkiinnolla odotan syksyä ja mitä tältä alueelta kuuluu pohdintojen jälkeen.

 

Millaisia kohtaamisia ja oivalluksia?

Kuvaamani työviikko ja sen kohtaamiset olivat mielenkiintoisia, kuten aina kun olen työtehtävissä kentällä nuorisotyön ammattilaisten tai nuorten parissa. Kun minulta kysyttään työstäni, niin kuvaan sitä usein nuorisotyötä tekevien ammattilaisten sparraamiseksi. Sitä tämä kuvaamani viikko oli erityisesti, myös minulle itselleni. Minulla itselläni ajatukset juoksivat vahvasti määrittelytyön tuloksissa ja sen jalkauttamisessa sekä kuinka saada määrittelytyön ydin selkeästi ja ymmärrettävästi nuorisotyön hyödynnettäväksi tulevina vuosina. Itse pystyin niitä jo hyödyntämään ja havainnollistamaan kolmella eri paikkakunnalla, täysin erilaisissa nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristöissä. Se mikä osoittautui erityisen tarpeelliseksi oli tiedon ja kokemusten jakaminen puolin ja toisin, erityisesti itse kuitenkin jaoin paljon kokemuksiani niin muualta Suomesta kuin Euroopan eri puolilta.

Kaikki kohtaamiset olivat täynnä ammatillista intohimoa ja pohdintaa siitä, mikä on nuorten eduksi. Kaikki tähyilivät tulevaisuuteen. Oivallukset kaikilla osallisilla olivat nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteissa, toimintaympäristöissä, menetelmissa ja erityisesti mahdollisuuksien moninaisuudessa. Ei ole yhtä tapaa tehdä nuorten tieto- ja neuvontatyötä, vaikka onkin yhdet ja yhteiset eurooppalaiset periaatteet. Tarpeet ja resurssit ohjaavat omiin ratkaisuihin ja malleihin. Ei ole myöskään tarvetta keksiä pyörää uudelleen, koska on yhteiset eurooppalaiset periaatteet ja työmuodon tavoitteet antavat työlle hyvät raamit toimia.

Hyvää kesää, Mika

 

Hangossa iloisella mielellä hyvän TET-päivän päätteeksi. Kuvassa oikealla Marjut Vihervuori, keskellä Taija Selin ja vasemmalla Mika Pietilä.