Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Menneiden muistelua

Vuodenvaihde on perinteisesti arvioinnin ja reflektoinnin aikaa. Ihmiset pohtivat, mitä on tullut vuoden aikana tehtyä ja miltä vuosi on tuntunut. Myös osaamiskeskuksessa on aika katsoa taaksepäin ja raportoida, miten asetetut tavoitteet toteutuivat. On aika tarkastella niitä tehtäviä ja toimia, joita edellisenä vuonna teimme – niin numeerisesti kuin laadullisestikin. Talouslukujen ja erilaisten käyttäjä- ja osallistujamäärien tarkastelu yhdessä toiminnan laadullisen tarkastelun kanssa tulevat tarpeeseen.

Osaamiskeskus Koordinaatissa tämä tarkoittaa toimintakertomuksen kokoamista ja toiminnan raportoimista rahoittajalle, eli opetus- ja kulttuuriministeriölle. Sen lisäksi, että raportointi on väline rahoittajalle arvioida toimintaamme, sen edellytyksiä ja potentiaalia, se on myös tehokas väline meille itsellemme syventyä tarkastelemaan toimintaamme.

Raportointi ja toiminnan arviointi eivät sinällään ole meille uutta. Teemme jatkuvasti arviointia toiminnastamme, keräämme palautetta, pohdimme erilaisten koulutusten ja tilaisuuksien luonnetta, onnistumisia ja kehittämisen kohteita, analysoimme numeerista tietoa sekä kuuntelemme tarkalla korvalla, mitä kentän väki meille yrittää viestiä. Eikä viimeisin rahoittajalle tehty raportointikaan ole päässyt unohtumaan. Osana rahoitushakua arvioimme ensimmäisen osaamiskeskusvuoden toimintaa, eikä tästä ole kuin muutama kuukausi aikaa.

Toimintakertomuksen työstäminen ja raportointi ovat aina työllistäviä, mutta antoisia vaiheita. Jokainen työyhteisömme jäsen pääsee vielä kerran suuntaamaan ajatuksensa menneeseen. Yleensä sieltä nousee hedelmällisiä ajatuksia, joista ammentaa tulevaan.

Osa kevään työtämme on siis koota toimintakertomus ja raportti viime vuoden toiminnasta. Voitte olla – arvon lukijat – varmoja siitä, että tulette olemaan ajatuksissamme tässä prosessissa ja päädytte myös tekstiin muodossa tai toisessa.

Ps. Toimintakertomuksemme julkaistaan uuden visuaalisen ilmeen mukanaan tuomassa raporttipohjassa. Pian uusi raporttipohjamme pääsee siis tositoimiin!

- Kristiina