Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Osaamisen vahvistamisen monet mahdollisuudet

OKM ja Koordinaatti ovat asettaneet yhteistyössä osaamiskeskustehtävämme yhdeksi tavoitteeksi ja tehtäväksi nuorten tieto- ja neuvontayöhön liittyvän osaamisen vahvistamisen vuosien 2018-2019 aikana. Toimenpiteinä osaamisen vahvistaminen Koordinaatissa näkyy erityisesti erilaisten koulutusten muodossa. Kouluttautuminen onkin yksi hyvä tapa vahvistaa jo olemassa olevaa osaamista, oppia uusia asioita sekä vahvistaa asiantuntijuutta. Koulutusten rinnalla nuorten tieto- ja neuvontatyöhön liittyvää osaamista voi vahvistaa tutustumalla ja perehtymällä työmuotoon liittyviin artikkeleihin, osallistumalla eri ympäristöissä toteutettaviin asiantuntijaluentoihin, kehittämällä palveluja hankemuotoisesti tai vaikka tutustumalla muihin työmuodon palveluihin Suomessa sekä Euroopassa.

Miten sitten tietää missä asioissa olisi hyvä omaa osaamistaan vahvistaa? MOODI18-tapahtumassa oli jaossa uunituore Osaamiskartta nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Osaamiskartta syntyi yhteistyössä nuorten tieto- ja neuvontatyön verkoston toimijoiden kanssa. Osaamiskarttaa voivat käyttää kaikki nuorten tieto - ja neuvontatyötä tekevät työn vaatiman osaamisen tunnistamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Osaamiskartta löytyy Koordinaatin verkkosivuilta tämän linkin kautta.

Koordinaatti toteutti keväällä koulutustarpeisiin liittyvän kyselyn, joka toimii meillä tärkeänä taustamateriaalina, kun olemme rakentaneet vuosille 2018-2019 koulutustarjontaa. Haasteena on tietysti tarjota kaikille kaikkea. Siksi olemmekin tarkkaan analysoineet tuloksia, jotta voimme tarjota mahdollisimman laajasti juuri nuorten tieto- ja neuvontatyöhön liittyvää osaamista vahvistavaa koulutusta. Koulutuskalenteria rakentaessa on siis katsottava myös mitä muut tarjoavat.

Tärkeää on tietysti löytää myös sopivat tavat osaamisen vahvistamiseksi. Toiselle sopii koulutuspäivä paikanpäällä, kun taas toinen haluaa materiaalia, jonka avulla perehtyä itsenäisesti aiheeseen. Koulutustarvekyselyssä toivottiin erityisesti verkkoluentoja (webinaarit) ja verkkokursseja. Siksi olemmekin vahvasti panostaneet verkossa tapahtuvaan osaamisen vahvistamiseen tähtäävään toimintaan. Marraskuussa käynnistämme verkkokurssit verkko-oppimisympäristössä. Ensimmäisenä on vuorossa Digital YIntro - digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkokurssi. Verkko-oppimisympäristöä rakentaessa on joutunut itsekin perehtymään ja katsomaan ko. koulutuksen tavoitteita eri näkökulmasta. Verkko oppimisympäristönä on erilainen ja se haastaa niin kouluttajan kuin oppijankin. Digital YINtro -verkkokurssille ehtii vielä hyvin ilmoittautumaan, lisätietoa löydät tämän linkin kautta Koordinaatin koulutuskalenterista.

Osaamisesta ja sen vahvistamisesta, kun puhutaan, niin en malta olla jo tässä vaiheessa jakamatta innostustani siitä, että meillä on käynnissä osaamismerkkeihin liittyvä prosessi. Osaamisen vahvistamiseen liittyy vahvasti oman osaamisen tunnistaminen. Osaamismerkeillä haluamme tuoda näkyviin sitä valtavan laajaa osaamista mitä nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevillä nuorisotyön ammattilaisilla on. Osaamismerkit auttavat meitä oppijoita tunnistamaan osaamista ja löytämään ne osaamisen alueet, jotka mahdollisesti tarvitsevat vielä vahvistusta. Osaamismerkeistä vielä lisää hiukan myöhemmin loppuvuoden aikana.

Tapaamisiin osaamisen vahvistamisen merkeissä.

-Mika