Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Medialukutaitoa nuorille käytännön aktiviteettien avulla

Koordinaatti osallistui viime viikolla osana Euroopan neuvoston North-South Centren Media Literacy Task Forcea kansainväliseen University on Youth and Development 2018 –tapahtumaan Espanjan Mollinassa. University on Youth and Development on vuosittain järjestettävä koulutusviikko, jossa eurooppalaiset järjestöt, organisaatiot ja projektit kouluttavat nuoria kulloiseenkin teemaan liittyvistä aiheista. Tämän vuoden teemana oli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, eli ns. Agenda 2030:n, tavoite 16.: ”Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.”

Media Literacy Task Forcella oli käytössään yksi koulutuspäivä (ja useita eri tapaamisia). Koulutuksessa testasimme aktiviteetteja, joita olemme kehittäneet ja joita edelleen kehitämme yhä paremmin soveltuvaksi kohderyhmällemme: kouluttajille ja youth multipliereille niin formaaleissa kuin non-formaaleissa ympäristöissä. Tarkastelimme koulutuksessamme osallistujien kanssa mm. informaatiota ja sen eri ulottuvuuksia/muotoja ja selvittelimme sitä, miksi emme puhu valeuutisista. Tarkastelimme tunteiden ja henkilökohtaisten uskomusten vaikutusta siihen, mitä ja miten tietoa valitsemme. Keskustelimme algoritmeista ja niiden vaikutuksesta siihen, miltä todellisuutemme (sosiaalisessa) mediassa näyttää. Kävimme läpi myös vanhoja teorioita, jotka ovat nousseet jälleen ajankohtaisiksi median vaikutuksesta. Kaikki tämä ja paljon muutakin toivat keskustelujen perusteella osallistujille uutta ajateltavaa ja prosessoitavaa. Oli hienoa huomata osallistujien into, joka näkyi aktiivisena osallistumisena niin keskusteluihin, ajatusten vaihtoon kuin työskentelyynkin.

Saimme koulutuksestamme hyvää palautetta: valitut aktiviteetit olivat mielenkiintoisia ja ne syvensivät jo olemassa olevaa tietoa aiheista. Toisaalta koulutusta kommentoitiin sanalla ”haastava”. Sen voinee tulkita positiiviseksi palautteeksi, sillä haastavuus merkitsee usein jonkin uuden asian kohtaamista, jotain, joka laittaa aivot työskentelemään. Parhaimmillaan työskentelimme lähikehityksen vyöhykkeellä, jolloin osallistujat pääsivät kehittymään oppimiselle sopivissa olosuhteissa. Käsitellyt asiat olivat sopivan haastavia, jotta oppimista voi tapahtua, mutta ei liian haastavia lamaannuttaakseen osallistujat täysin. Osallistujat ilmaisivat myös innokkuutensa päästä yhä syvemmälle aiheisiin. Se olisi meidänkin intresseissä, mutta siihen tarvittaneen jo task force 2.0.

Mediakriittisin terveisin, Kristiina