Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Back to basics

Koordinaatin yksi tehtävistä on kehittää nuorten tieto- ja neuvontatyötä, lisätä ymmärrystä työmuodosta ja edistää palveluiden saatavuutta. Tätä työtä tehdään pääasiassa Suomessa, mutta aina välillä matka käy myös ulkomaille näissä samoissa tehtävissä.

Juhannusviikolla järjestettiin kansallinen nuorten tieto- ja neuvontatyön seminaari Vinnytsiassa, Ukrainassa. Seminaarin järjestivät yhteistyössä Euroopan neuvosto, ERYICA sekä nuorisoasioista ja -työstä vastaava ministeriö Ukrainasta. Koordinaatti osallistui kutsuttuna seminaariin.

Minulla oli ilo olla mukana puhumassa Koordinaatista ja siitä, miten kaikki nuorten tieto- ja neuvontatyön kansallisen koordinoinnin suhteen alkoi yli kymmenen vuotta sitten, ja mitä se nyt on. Minun osuuteni seminaarissa sisälsi myös koulutusosion siitä, kuinka kartoittaa nuorten tiedontarpeita palveluissa. Tärkeä osa rooliani oli osallistuminen ja kommentointi ukrainalaisten kollegojen työpajoissa, joissa he keskustelivat ja suunnittelivat työmuodon jalkauttamista nuorisotyöhön. Ja kaikki tämä erinomaisen tulkkauksen avustuksella.

Kaiken keskustelun, tiedon jakamisen, käytännöistä puhumisen ja pohdinnan keskellä palasin usein nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisiin periaatteisiin, Euroopan neuvoston suosituksiin työmuodosta ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen. Ne muodostavat erittäin tärkeän rungon koko työmuodolle ja sen toteuttamiselle. Meillä voi olla vaikka minkälaisia sosiaalisen median kanavia, digitaalisia toimintaympäristöjä ja monialaisia palvelukeskuksia, mutta jos emme muista työmuotomme perusasiakirjoja ja niiden sisältöä ja tavoitteita, niin lähdemme sivuraiteelle. Nuoren oikeus puolueettomaan, ajantasaiseen ja oikeaan tietoon on varmistettava. Nuorten osallistuminen palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin on elinehto. Nuorten tiedontarpeiden ja niihin vastaamisen on oltava saavutettavissa olevien palveluiden perusta.

Seminaari oli antoisa. Se herätti paljon ajatuksia ja muistutti jälleen kerran siitä, että nuorisotyötä ja nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään hyvin erilaisista lähtökohdista ja eri tavoin sekä resurssein. Toivon, että osallistumisestani ja panoksestani on hyötyä Ukrainassa työmuodon verkoston kehittymisen suhteen. Aika näyttää. Eikä koskaan sellaista päivää tai tilaisuutta, ettenkö olisi oppinut jotakin. Tälläkin työmatkalla monta asiaa.

Hyvää kesää.

Mika

Kuvan seminaarin osallistujista otti Oleg Slabospitsky