Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Verkostoista voimaa

Yhteistyössä on voimaa. Onkin tärkeää panostaa eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja sen mahdollistamiseen. Koordinaatin keskeisin verkosto on nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevät ammattilaiset. Toki olemme mukana hyvin monessa muussakin verkostossa joko niiden koordinoivana toimijana tai jäsenenä.

Nyt toukokuussa omissa työtehtävissäni on korostunut useamman verkoston parissa tehtävä työ. Nuortenideat.fi-palvelun käyttöönottaneille toimijoille viestin säännöllisesti, sillä se on keskeisin osa työnkuvaani. Lisäksi olen työskennellyt paljon Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin (Nusuvefo) yhteistyöverkoston ja Nusuvefon tietosuojatyöryhmän parissa. Yhteistyöverkoston koordinointi on siirtynyt meille, sillä suuri osa verkoston jäsenistä tekee tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä verkossa, joten Koordinaatilla on rooliinsa hyvin sopiva tehtävä tarjota osaamista ja tukea työn sisällölliseen kehittämiseen.

Muut verkostot, jonka parissa tein töitä olivat viestintäapu Pohjois-Suomen mediakasvattajien verkoston perustamiseen ja nuorten toimitusten verkosto, jota olemme koordinoineet vuodesta 2014 lähtien. Tavoitteenamme on jatkossakin tukea ja auttaa näiden verkostojen tapamisten järjestelyissä mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi olin mukana Pohjoismaiden ja Baltian maiden nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden verkostotapaamisen järjestelyissä. Nordic-Baltic -tapaaminen järjestetään elokuun lopulla Helsingissä. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä monialaisista verkostoista, joissa Koordinaatti on mukana.

Kokemusten jakamista ja kohtaamisia

Verkostomaisen työskentelyn etuna on se, että useamman eri toimijan ammattitaitoa ja kokemusta voidaan hyödyntää. Usein työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhteiseen tavoitteeseen. Parhaimmillaan innovoidaan ja luodaan uutta, kehitetään uusia toimintatapoja tai -malleja, saadaan kehittämisideoita sekä tukea omaan työhön.

Pahimmillaan työskentelyä ei saada syystä tai toisesta toimimaan, eikä työskentelyyn osallistu kuin muutama yksittäinen toimija. Sitoutuminen verkoston toimintaan ja vastuun jakaminen ovatkin tärkeitä edellytyksiä toimivalle yhteistyölle.

Kohtaaminen ja kokemusten jakaminen on tärkeää. Tälle tulee tarjota aika ja paikka. Usein esimerkiksi tieto- ja neuvontatyöntekijät tai nuorten parissa verkkotyötä tekevät jäävät yksin omien kysymystensä kanssa omissa työyhteisöissään, jos heillä ei ole muita kollegoita vastaavissa tehtävissä. Heille tilaisuudet saada ja jakaa tietoa sekä vaihtaa kokemuksia ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Verkostoyhteistyöhön tulee tähdätä, jotta kaikki eivät pähkäile ja pohdi samoja asioita omissa lokeroissaan. Jaetaan vastuuta ja tehdään asioita yhdessä jatkossakin.

Sydän