Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Ulos omasta kuplasta - kannattava panostus

Osallistuin viime viikolla ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) järjestämään asiantuntijatapaamiseen. Aiheena olivat ERYICAn koulutuskonseptit, erityisesti niiden kehittäminen vastaamaan paremmin nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevien nuorisotyön ammattilaisten tarpeita. Haastava, mutta todella antoisa ja tuloksekas kaksi työpäivää. Kyseinen kaksi päiväinen tapaaminen oli toki lähtölaukaus pidempiaikaiselle kehitystyölle. Tulokset ovat konkreettisesti nähtävissä seuraavien vuosien aikana.

Joku varmaan miettii miten tämä kehitystyö sitten hyödyttää suomalaista nuorten tieto- ja neuvontatyön kenttää? Paljonkin ja monessa kohtaa. Koordinaatinkin käyttämät eurooppalaiset koulutuskonseptit päivittyvät ja uudistuvat. ERYICAn laadukkaat ja monipuoliset koulutuskokonaisuudet ovat jo vuosia tarjonneet nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoille Suomessa oppimisen kokemuksia ja osaamisen vahvistamista. Kansainvälisessä yhteistyössä tehty kehitystyö huomioi laajasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeet, muun muassa tarjoamalla jatkossa myös monipuolisesti verkkokursseja osaamisen vahvistamiseksi. Laajassa eurooppalaisessa yhteistyössä tuotetut koulutuskonpsetit ovat mitä parhaimpia hyvien käytäntöjen jakamisen kanavia. Koulutusten yhteydessä niihin voi hyvin myös yhdistää oman toimintaympäristön erityispiirteitä.

Panostus yhteisölliseen oppimiseen ja kehittämiseen

Koordinaatin näkökulmasta kansainväliseen toimintaan osallistuminen on tietysti panostus. Se on panostus yhteisölliseen oppimiseen ja kehittämiseen, joka hyödyttää kansallista verkostoamme pitkällä aikavälillä. Kansainväliseen toimintaan osallistuminen on Koordinaatin työntekijöiden osaamisen kehittämistä ja osaamisen jakamista. Asiantuntijatasolla toimivan organisaation työntekijät tarvitsevat ammatillisen osaamisen kehittämistä muuallakin kuin omassa toimintaympäristössään. Se vaatii siis osallistumista kansainväliseen toimintaan ja alan kansainvälisten tuulien sekä virtausten tunnustelua. Koordinaatin työntekijät tuovat aina kokemansa ja oppimansa nuorten tieto- ja neuvontatyön kentän hyödyksi. Toki me viemme erinomaista osaamista, tietoa ja kokemuksia eurooppalaisten kollegoidemme hyödyksi. Tiedon ja kokemusten jakaminen sekä osaamisen vahvistaminen on ollut ERYICAn perustamisesta lähtien (1986) sen tärkeimpiä tehtäviä ja perustamisen yksi peruspilareita. Kansainvälisellä yhteistyöllä työmuoto on levinnyt laajasti, myös sellaisiin maihin, joissa nuorten oikeus tietoon ei ole aina ollut mitenkään itsestään selvyys.

Uusia toimintatapoja nuorisotyöhön

Henkilökohtaisesti olen ollut nuorisotyötä tehdessäni (vuodesta 1995) aina siinä onnellisessa asemassa, että työnantajaorganisaationi ja kaikki esimieheni ovat aina ymmärtäneet kansainvälisen toiminnan merkityksen. Olen saanut osallistunut kansainvälisiin projekteihin Suomessa, Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa niin yksin, kollegoiden kuin nuorten kanssa. Olemme kaikki oppineet rutkasti. Uskallan väittää, että nämä lukuisat kokemukset ovat tuoneet nuorisotyöhön sellaisia uusia toimintatapoja, joista ei muuten olisi kuultukaan. Ainakaan paikallisella tasolla. On siis ollut kannattavaa tulla ulos omasta kuplastaan ja antautua oppimiselle kansainvälisessä ympäristössä. Suosittelen sitä itseassa kaikille, toimi nuorisotyössä missä asemassa vaan.

Terveisin, Mika

Asiantuntijatapaamisen tauolla ehdimme ikuistamaan kuvaan mitä hienoimman työskentelynäkymän. Kuvassa vasemmalta Mika Pietilä, Claire Conlon, Irena Mikulic, Eva Reina, Matjaz Medvesek ja Imre Simon.