Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Työkaluja nuorten osallisuuden ja vastuullisen vaikuttamisen edistämiseksi

Koordinaatti on mukana Euroopan neuvoston North-South Centren koordinoimassa medialukutaitotyöryhmässä. Medialukutaitotyöryhmän työ liittyy globaaliskasvatuksen teemoihin ja meille kaikille tuttuihin aiheisiin, kuten nuorten osallisuuden, vastuullisen some-käyttäytymisen ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen. Koordinaatin edustajana työryhmässä olen minä, Kristiina. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran viime viikon alkupuolella Lissabonin liepeillä Portugalissa. Keräsimme kokemuksia siitä, millä tavoin ja missä konteksteissa globaalikasvatusta on eri maissa toteutettu, sekä ideoita siitä, millä tavoin tukea näiden aiheiden käsittelyä nuorten kanssa.

Tehtävänämme on tuottaa materiaalia globaalikasvatuksen tueksi medialukutaidon näkökulmasta. Tämä työ sisältää mm. koulutusmoduulin ja työkalupakin globaalikasvattajien työn tueksi. Tuotamme lisäksi osion medialukutaidosta globaalikasvatuksen käsikirjaan, jota myös parhaillaan päivitetään.

Tarkoitukseni tässä työryhmässä on tuoda esiin meidän kannalta merkittäviä näkökulmia ja linkittää ne osaksi työkalupakkia ja käsikirjaa. Tulemme työssämme käsittelemään erilaisia medialukutaidon osa-alueita, esimerkiksi valemedioita, vaikuttamista ja kantaa ottamista sekä kriittisen tarkastelun taitoja. Näitä osa-alueita voimme käsitellä siten, että saamme työkaluja formaaleiden ympäristöjen lisäksi myös non-formaaleihin ympäristöihin. Kokoamme ideoita hyvistä työkaluista, jolla esimerkiksi nuorisotyöntekijä voi edistää nuorten kriittistä suhtautumista mediaan ja aktiivista, vastuullista osallistumista yhteiskuntaan.

Työryhmän toiminta on osaltaan linjassa sekä valtakunnallisen nuorisopoliittisen ohjelman VANUPO:n että nuorten tieto- ja neuvontatyön ja –palveluiden kehittämisen lähtökohtien ja tavoitteiden kanssa. Työn taustalla on monia tuttuja tekijöitä, kuten nuorten kasvu- ja elinolosuhteiden edistäminen, nuoret monimuotoisena väestöryhmänä sekä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen.

Työryhmän työskentely kestää vuoden. Vuoden aikana testaamme työkalupakkimme ideoita ja kehitämme niitä palautteen ja keräämiemme huomioiden avulla edelleen. Vuoden päästä saamme käyttöömme eurooppalaisen medialukutaidon työkalupakin, jota voi käyttää apuna käsitellessä em. aiheita nuorten kanssa.

- Kristiina