Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Selkeäkielisyydellä alkuun

Aloitin työni nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatissa muutama viikko sitten. Olen heti alkuun saanut tutustua moniin nuorisotyön kentän mielenkiintoisiin ihmisiin, hankkeisiin ja ajankohtaisiin keskustelunaiheisiin niin erilaisissa tapahtumissa kuin toimistolla lähimmän työyhteisöni kanssa. Ensimmäisessä Koordinaatin blogikirjoituksessani pureudun useammassakin yhteydessä esiin tulleeseen aiheeseen: selkeäkielisyyteen. Aihe on noussut esiin niin puheenvuoroissa, keskusteluissa kuin varsinaisessa toiminnassakin – on vaikeaa osallistua toimintaan, jos ei ymmärrä, mitä pitäisi tehdä.

Nuorten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan toivotaan ja heidän osallisuuttaan ja vaikuttamismahdollisuuksia pyritään koko ajan parantamaan. Myös uusi nuorisolaki ja uusi valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma 2017-2019 (VANUPO) painottavat nuorten osallisuutta. Jotta nuoret saadaan aktiivisina osallistujina mukaan vaikuttamaan, täytyy pitää huoli siitä, että he ymmärtävät, mihin osallistuvat ja millä tavoin se on mahdollista. Selkeäkielisyys on yksi tapa vastata tähän haasteeseen.

Selkeäkielisyyden vaade ei kohdistu pelkästään virastoihin ja virkamiesjargoniin, vaan yhtä lailla nuorille suunnattuihin palveluihin. Näiden palveluiden kuvittelisi äkkiseltään olevan suunniteltu ja toteutettu selkeällä kielellä, mutta onko näin? Kuka tekstejä on kirjoittanut? Keneen hän on tekstintuottamishetkellä samaistunut? Onko kohderyhmää pyydetty lukemaan tekstejä ennen julkaisua? Entä oletko tarkastanut omat palvelusi? Mitä niissä halutaan sanoa ja millä tavoin? Onko kieli ymmärrettävää ja tuleehan ydinajatus selkeästi esiin? Onko tekstin visualisointia mietitty? Tiedätkö itsekään, mitä yrität viestiä?

Jokainen voi omassa työssään vaikuttaa selkeään viestintään. Tiiviisti ja ymmärrettävästi esitetty viesti madaltaa nuorten kynnystä kysyä, osallistua ja vaikuttaa. He ymmärtävät, mihin osallistuvat, millä tavoin ja mihin se vaikuttaa. Todennäköisempää myös on, että selkeän kielen avulla meillä on yhteinen ymmärrys asiasta, palvelusta ja toiminnasta.

”Selkeä kieli kertoo selkeästä ajattelusta”, sanotaan. Tämä on hyvä pitää mielessä viestimmepä sitten verkostoillemme, ulkopuolisille, aikuisille tai nuorille.

Nyt jään jännittämään, kuinka selkeästi olen itse ajatellut ja tekstini tuottanut.

Kristiina