Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Strategiaa vai tragediaa?

Strategia (kreik. στρατός ’sotaväki’) tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Strategian päämääränä kilpailumarkkinoilla on saavuttaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. Strategia liittyy erityisesti organisaatioiden johtamiseen: hyvä strategia on tärkeä esimerkiksi sodankäynnissä ja liikkeenjohdossa. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Strategia).

Koordinaatti on asettanut tavoitteeksi toteuttaa keskuksen strategia kuluvan vuoden loppuun mennessä. Ihan helpolla emme itseämme päästä tässä asiassa, vaan olemme valinneet menetelmäksi palvelumuotoilun. Palvelumuotoilussa keskeisintä on, että prosessiin osallistetaan asiakkaat ja erilaiset sidosryhmät. Olemme heittäytyneet rohkeasti tarkastelemaan työtämme ja tekemisiämme. Heti alkumetreillä tehtiin huomio, että työtä tehdään enemmänkin kymmenen kuin viiden henkilön edestä.

Olemme asettaneet tavoitteemme ja tekemisemme korkealle. Hyvä niin, mutta on tärkeää, että resurssimme kohdentuvat juuri oikein, kohdaten asiakkaittemme tarpeet. Asiakkaiden palvelutarpeiden lisäksi asiantuntija- ja tukipalvelumme kohdentuvat työmuodon edistämiseen ja vahvistamiseen sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen.

Asiakkaat ovat työllemme kaiken a ja o. Keitä siis ovat Koordinaatin asiakkaat? Strategiatyötä varten haastateltiin eri asiakasryhmiä. Heille järjestettiin myös työpajoja. Tietoa parhaillaan analysoitaessa toivomme, että vuoden lopulla meillä olisi kategoriat erilaisista asiakasryhmistä, joille ensisijaisesti palveluita tuotamme.

Strategiasta voi äkkiä tulla tragedia, jos emme ole tietoisia laajasti koko nuorisotyön ja –politiikan kentästä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Odotamme jännittyneen innostuneina Valtakunnallista nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaa vuosille 2017-2019 (Vanupo). Siinä tullaan määrittelemään myös nykyisten palvelu- ja kehittämiskeskusten roolia tulevina osaamiskeskuksina. Kun Vanupo julkaistaan, aika pian julkaistaan myös haku tuleville osaamiskeskuksille. Tämä tulee osin määrittelemään myös Koordinaatin strategiaa, sillä vielä ei ole varmuutta siitä, millaisella statuksella nuorten tieto- ja neuvontatyötä kehitetään tulevina vuosina. Me olemme valmiit työhön, yhä jäsentyneemmin ja koordinaatit hallussa.

Hyvät strategiat ja suunnitelmat eivät kanna, jos ei ole herkkää korvaa myös kuulla ja kuunnella kenttää. Toivon, että tätä olemme pystyneet toteuttamaan myös strategiatyön yhteydessä.

Ihanaa syksyä kaikille!

-Jaana