Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Tilastojen takaa...

Tällä viikolla tiistaina Koordinaatin strategiatyöpajassa keskustelimme siitä kuinka Koordinaatissa tai nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluissa hyödynnetään kerättyä tietoa ja tilastoja. Totesimme niitä hyödynnettävän, mutta ei varmasti kuitenkaan niin paljoa kuin olisi mahdollista ja tarvetta.

Heinäkuun alussa korkeakouluharjoittelijamme Venla kirjoitti artikkelin "Mitä Nutitilastot kertovat nuorten tieto- ja neuvontapalveluista?" Artikkeli antaa hyvän läpileikkauksen siitä millaisia tunnuslukuja nuorten tieto- ja neuvontapalvelut saavat käyttöönsä Nutitilastot.fi-tilastointityökalulla. Nutitilastot.fi:n avulla saadaan kerättyä tietoa asiakkaiden iästä, asiointitavasta, asioinnin kestosta sekä asioinnin aiheesta. Myös asiakasryhmistä voidaan kerätä tietoa ryhmän kokoonpanosta sekä siitä, miksi ryhmä palvelussa asioi. Niin ikään ohjelman avulla voidaan kerryttää tietoa verkkopalveluiden käyttäjätilastoista. Kaikki tämä on ensisijaisen tärkeää palveluille sen toiminnan arvioinnin, ylläpidon ja kehittämisenkin näkökulmasta. Jos ei tiedetä millaisiin asioihin ja miten nuoret palveluista hakevat apua, niin painopisteet voivat olla kyllä hukassa.

Koordinaatissa tietysti tarkastelemme tilastoja valtakunnallisella tasolla ja teemme siitä erilaisia havaintoja. Havaintojen tekeminen on meillekin tärkeää. Mitä kertoa suomalaisista nuorten tieto- ja neuvontapalveluista yleisesti kansallisella tai kansainvälisellä tasolla ellei meillä ole käytettävissä ajantasaista tietoa siitä mitä palveluverkoston palvelupisteissä, verkkopalveluissa ja kaikilla muilla kanavilla tapahtuu. 

Ajankohtaistiedotteessamme 19.7.2017 "Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden käyttäjämäärät kasvussa edelleen" kertaamme tiiviisti vuoden 2016 tärkeimmät tilastoluvut, jotka olemme raportoineet opetus- ja kulttuuriministeriölle nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Tiedote on yksi hyvä tapa jakaa tietoa omastakin palvelusta laajemmalle yleisölle. Viestimällä tilastoista tehdään näkymättömästä näkyvämpää, ne kertovat ihmisille millaisissa asioissa ja millä kanavilla nuoria palvellaan.

Nyt on hyvä aika ottaa hetki aikaa ja perehtyä oman palvelun tilastoihin hieman tarkemmin ja vaikka pidemmältäkin aikaväliltä. Yhteiskunta odottaa tietoa palveluista ja tuloksista. Jos tarvitset nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tilastoinnissa apua ja tukea, niin ole yhteydessä. Yritämme auttaa parhaamme mukaan. Jos tarvitset palvelullesi tavan tilastoida, pohdi onko Nutitilastot.fi-sovellus siihen soveltuva väline.

terveisin, Mika

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kysytyimmät aihelueet vuonna 2016.