Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

DOYIT - Developing Online Youth Information Training

Moni teistä on varmasti jo huomannutkin, että Koordinaatti on mukana ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) DOYIT-projektissa (Developing Online Youth Information Training). Projektin aikana neljästä ERYICAn koulutuksesta (Digital YIntro, YoMIM, Jimmy ja ALTOY) tehdään verkko-oppimisympäristössä toteutettavat versiot. Lisäksi projektissa luodaan verkkokurssien toteuttamisen tueksi käsikirja.

Hankkeessa ovat mukana ERYICAn jäsenorganisaatioita Kroatista, Irlannista, Portugalista, Suomesta, Itävallasta, Espanjasta (Katalonian maakunta) ja Liettuasta sekä yhteistyökumppaniorganisaatiot Virosta ja Suomesta (Humanistinen ammattikorkeakoulu). DOYIT-projektia rahoitetaan Erasmus+-ohjelmasta.

DOYIT-projekti järjesti kesäkuun alussa, 12.-16.6.2017, kouluttajakoulutuksen Helsingissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kouluttajia kahdeksasta maasta kokoontui perehtymään projektin käytössä olevaan verkko-oppimisalustaan ja työn alla oleviin verkkokursseihin. Osallistujat pääsivät itse kokeilemaan ja testaamaan verkkokurssien menetelmiä ja aktiviteetteja, sekä pohtimaan kuinka syksyllä toteutettavat kansainväliset ja kansalliset pilottikurssit toteutetaan. Osallistujat pääsivät myös perehtymään verkkokurssien kouluttajien tueksi laadittuun käsikirjaan, sekä työstämään sitä eteenpäin.

DOYIT-projektissa olemme huomanneet kuinka paljon edellä verkko-oppimisessa me Suomessa, ja myös Koordinaatissa, olemme. Olemme kerryttäneet kokemusta verkko-oppimisesta Koordinaatissa jo useampien vuosien aikana, muun muassa Humakin kanssa yhteistyössä toteutetyn Nuorten tieto- ja neuvontatyön täydennyskoulutuksen aikana. Erityisesti kokemusta on kertynyt Humakin, Metropolian ja Verken kanssa yhteistyössä toteutettujen digitaalisen nuorisotyön verkko-kursseista osana Distanssi-hanketta. DOYIT-projektin myötä olemme siis päässeet jakamaan erityisesti kokemuksiamme nuorisotyössä järjestetyistä verkkokursseista.

Olemme Koordinaatissa tottuneet haasteisiin. DOYIT-projektissa haastavaa on ollut sovittaa olemassa olevat koulutukset uuteen oppimisympäristöön hyvin erilaisista koulutuskulttuureista tulevien ihmisten ja organisaatioiden kanssa. Verkko-oppimisessa käytettävä pedagogiikka on myös erilaista kuin perinteisissä kasvokkain tapahtuvissa koulutuksissa. Monille ensimmäistä kertaa verkkokursseja toteuttavalle kouluttajalle tämä projekti onkin ollut avartava kokemus. Innostava, mutta haastava.

Alustavan suunnitelman mukaan Suomessa on tarkoitus järjestää osana DOYIT-projektia Digital YIntro -verkkokurssi loka-marraskuussa. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin pääsette syksyn alussa ilmoittautumaan ja osallistumaan tälle verkkokurssille. Seuratkaa siis Koordinaatin tapahtuma- ja koulutuskalenteria.

Terveisin, Mika

DOYIT-projektin logo