Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Onnistunut harjoittelu haastaa ja antaa oppia

Tässä blogikirjoituksessa pohdin, mitkä asiat tekevät harjoittelusta onnistuneen sekä kerron hieman omista tavoitteistani tämän kesän suhteen. Hyppää mukaan lukemaan!
 
Viestintäharjoitteluni kaksi ensimmäistä viikkoa suhahtivat ohi kuin suihkumoottorikone taivaalla. Pieni työyhteisömme elää varsinaista muutoksen aikaa, sillä Koordinaatti muutti kesäkuun alussa uusiin tiloihin keskikaupungille Oulu10-hallintorakennukseen. Tilan järjestelyt ovat vielä keskeneräiset ja avokonttorissa työskentely vaatii tietysti totuttelua. Yhdessä opettelemme ja ihmettelemme − minun kannalta on positiivista se, etten ole yksin hämmästelyineni.
 
Heti harjoitteluni alkajaisiksi osallistuin Koordinaatin kehittämispäiville, jolloin meillä oli kaksi kokonaista päivää aikaa käydä yhdessä läpi tulevaa kesää ja syksyä. Erittäin miellyttävä aloitus kesälle, koska muutoin tulemme olemaan aika vähän yhtä aikaa saman katon alla työmatkojen ja lomien vuoksi. Kesän vakio on ennemmin se, että aina joku puuttuu. 
 
Työelämäkoneiston näkökulmasta harjoittelijoita tulee ja menee, pelkästään valtio työllistää vuosittain lähes 2000 korkeakouluharjoittelijaa. Oma opinahjoni Oulun yliopisto tukee vuosittain noin 300 tutkinto-opiskelijan työelämätaitoja myöntämällä heille harjoittelutukea. Täysin kattavaa tilastointia ei kaikista harjoittelijoista olekaan, mutta se on selvää, että harjoittelijoiden työpanos on määrällisesti merkittävä. Sen lisäksi harjoittelu voi olla merkittävää myös laadullisesti.
 
Onnistunut harjoittelu on kahden kauppa, jossa hyötysuhde on kiistattomasti molemminpuolinen. Oikeastaan, jos saamapuolelle laskee myös sen korkeakoulun, josta harjoittelija tulee, tulee hyötyjistä kolmen kimppa. Korkeakoulun tehtävänä on sujuvoittaa opiskelijoidensa sijoittumista työelämään sekä antaa harjoittelusta opintopisteitä, joten uskallan väittää, että oppilaitoksiakin kiinnostaa miten opiskelijoilla harjoittelussa menee.
 
Listasin ylös kolme asiaa, joiden avulla harjoittelu onnistuu:
 

Aseta selkeät tavoitteet

Harjoittelija tarvitsee perehdyttämistä työtehtäviinsä, kuten kuka tahansa uusi työntekijä, mutta harjoittelu ei ole pelkästään toisten työn seurailua ja avustavia tehtäviä. Harjoittelu on työssäoppimista, ja kiteytettynä harjoittelu testaa opiskelijan valmiuksia soveltaa oppimaansa tietoa käytäntöön. Selkeät ja mitattavissa olevat työtehtävät on syytä sopia heti alkuun.
 
Harjoittelun alussa on hyvä päästä kärryille siitä, miten työnjako harjoittelupaikassa on jaettu ja keneltä voi saada apua hankalassa tilanteessa. Pieni epävarmuus on luonnollista, kysy kunnes saat vastauksen. Harjoittelija on pitkälti samassa tilanteessa, kuin uudessa työpaikassa aloittava − totuttelu uusiin rutiineihin voi viedä viikkoja. 
 
Motivoitunut harjoittelija hyötyy siitä, että hänellä on joitain vastuullisia työtehtäviä, joissa pääsee oikeasti näyttämään kyntensä. Tämä toimii myös käänteisesti: jos harjoittelija kokee työmääränsä liian pieneksi suhteessa kykyihinsä, niin aina voi pyytää lisätehtäviä. Harvoin työt tekemällä loppuvat!
 
Meillä Koordinaatissa esimieheni Jaana kirjoitti listan työtehtävistäni kesän ajaksi. Minun tavoitteeni on sovittujen tehtävien lisäksi oppia mahdollisimman paljon nuorten tieto- ja neuvontatyöstä Suomessa ja Koordinaatin roolista. Tarjoan auttavan käteni kaikessa missä voin. Vastuu kehittymisestä on myös harjoittelijalla itsellään. Kun tehtävät on sovittu, seurantaa edistymisestä on helppo tehdä.
 

Palautteen saaminen on tärkeää

Korkeakouluharjoittelijoiden arviointien mukaan usea on kokenut, että heidän harjoittelustaan saamansa palaute on ollut puutteellista. Kokemus jää epämääräiseksi, eikä harjoittelija koe oikein oppineensa mitään. Pohdin, voisiko kyse olla siitä, että harjoittelijoiden voi olla haasteellista käsitteellistää omaa oppimistaan. Vaikka oppimista tapahtuu, sitä ei nähdä. Jos palautetta ei saa pitkin matkaa, voi oma työ tuntua turhauttavalta. Toisaalta palautteen pyytäminen voi hirvittää. Mikä neuvoksi? 
 
Palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen vaativat taitoa. Näkisin, että jos ihmiset työyhteisössä tulevat tutuksi, helpottuu myös palautteen kysymisen kynnys. Kirjoitin kysymisen kynnys, koska loputtomiin ei kannata jäädä odottelemaan palautetta. Tässä asiassa voi tehdä itse aloitteen. Ihan totta, kyllä harjoittelija saa kysyä miten minulla menee tai mitä voisin tehdä toisin? Nämä kysymykset voi esittää yhdelle työkaverillekin, vaikka kahvipöydässä, jos esimiehen puheille säntääminen ujostuttaa.
 
Itse pyysin Koordinaatin suunnittelijaa Heidiä antamaan minulle lämminhenkistä mutta suoraa palautetta, jos tekemäni somepäivitykset ovat ihan pöllöjä. Tavoittelen työpaikalla tunnelmaa, jossa voi ja saa kysyä. Palautetta voi pyytää myös yksittäisistä töistä, jolloin palautteet karttuvat vähän kerrassaan, eikä tarvitse odottaa harjoittelun loppumista ennen kuin kuulee, mikä onnistui ja mikä ei. Palaute ohjaa toivottuun suuntaan, joten se on kaikille yhtä tärkeää. Harjoittelija, muista sinäkin antaa palautetta!
 

Harjoittelu on urasuunnittelua

Tavallisesti harjoittelu kestää kahdesta kuuteen kuukauteen- Se on lyhyt aika, joten siitä kannattaa ottaa kaikki irti. Harjoittelun aikana kannattaa avoimesti kokeilla erilaisia työtehtäviä, vain siten voi saada selville, mistä pitää ja mistä ei. Avoimin mielin kokeilemalla voi löytää itsestään uinuvia kykyjä. Itsetuntemuksen kannalta on yhtä tärkeää oivaltaa sekin, millaisissa työtehtävissä ei viihdy niin hyvin. Työnteon tavat ovat yksilöllisiä. Yksi on pitkälle itseohjautuva, toiselle yksin tekeminen on kauhistus. Olemme kaikki erilaisia vahvuuksinemme.
 
Jos jokin menee harjoittelun aikana pieleen, niin ota se kasvattavana kokemuksena. Myönteisellä asenteella pääsee pitkälle. Tilastojen valossa voidaan sanoa, että harjoittelu toimii ponnahduslautana työelämään, joten kannattaa tehdä hyvä vaikutus ja verkostoitua myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Sinäkin voit olla tärkeä työyhteisöllesi, anna osaamisesi näkyä. Satsaus harjoitteluun on satsaus tulevaisuutta varten.
 
-Venla
 
Lähteenä käytetty Aarresaaren harjoittelusivustoa.