Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Terveisiä ERYICAn yleiskokouksesta

Kevät on vuosikokousten aikaa. Näin on myös eurooppalaisella nuorten tieto- ja neuvontatyön kentällä. Osallistuimme Koordinaatista Jaanan kanssa ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) yleiskokoukseen Luxembourgissa 17.-19.4.2015. Kokousta isännöi tänä vuonna ERYICAn luxembourgilainen jäsenorganisaatio CIJ. Yleiskokouksen jatkoksi matkustimme vielä yhdeksi päiväksi opintovierailulle Brysseliin, jossa perehdyimme De Ambrassade -organisaation toimintaan Belgian flaamin kielisellä alueella.

ERYICA nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisena kattojärjestönä kokoaa yhteen yli 30 nuorten tieto- ja neuvontatyötä kansallisesti koordinoivaa organisaatiota. Suomesta jäseniä ovat Koordinaatti (varsinainen jäsen) ja Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry (liitännäisjäsen). Suomalainen nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkosto on ollut edustettuna järjestössä vuodesta 1989.

Kuten yleiskokoukseen kuuluu, niin asialistalla on sääntömääräiset järjestön asiat. Sen lisäksi käytettiin aikaa ERYICAn toiminnan suunnitteluun kolmelle seuraavalle vuodelle. Neljä painopistealuetta ovat 1) koulutus ja laatu, 2) tutkimus ja innovaatio, 3) osallisuus ja vaikuttaminen sekä 4) kansainväliset suhteet. ERYICA on jo nyt mukana useammassa isossa kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Työpajat, joissa suunniteltiin tulevaa lupaa lisää erilaisia kehittämishankkeita ja koulutuksia, erityisesti ruohonjuuritason toimijoille. Kannattaa siis olla kuulolla ja seurata millaisia kansainvälisiä koulutuskutsuja Koordinaatin kautta välitetään jatkossa.

Erityisesti ERYICAn yleiskokouksesta jäi mieleen Euroopan neuvoston nuorisopolitiikanosaston edustajan André-Jacques Dodinin puheenvuoro, jossa hän nosti esille nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden roolin tiedottaessa nuorten oikeuksista. Euroopan neuvosto pitää erityisen tärkeänä, että nuoret ovat tietoisia oikeuksistaan. Se on avain, kun puhutaan aktiivisesta kansalaisuudesta ja osallistuvasta nuoresta. Tähän asiaan on kiinnitettävä huomiota myös täällä meillä Suomessa, erityisesti siihen kuinka varmistamme nuorten oikeuksista kertovan tiedon ymmärrettävyyden erilaisille nuorille.

ERYICAn yleiskokouksessa ei pidä koskaan unohtaa yhteisiä hetkiä kollegoiden kanssa muista maista. Ne ovat todella tärkeitä tiedonvaihdon kannalta. Monissa maissa yleinen taloustaantuma on iskenyt nuorisotyöhön ja resurssit ovat tiukentuneet. Toisaalta taas monissa organisaatioissa on kehitetty uusia tapoja tehdä työtä. Monialainen yhteistyö ja nuorisotyön rakenteiden ulkopuolisten tahojen kanssa yhteistyöntekeminen on lisääntynyt huomattavasti.

ERYICA juhlii vuonna 2016 30-vuotista taivalta. Se on eurooppalaiselle pienelle organisaatiolle pitkä aika. Kun itsekin olen ollut ERYICAn hallituksessa jäsenenä, niin voin kertoa, että aina kaikki ei ole ollut niin helppoa. Sitä nuorisotyön tekeminen eri tasoilla ja ympäristöissä varmasti on, täynnä haasteita. Vielä ei ole tiedossa missä ERYICAn yleiskokous pidetääb 2016, mutta toivottavasti osallistumme isolla joukolla Suomesta.

Terveisin, Mika

Kuvassa ERYICAn yleiskokouksen osallistujat kokouspaikan aurinkoisella terassilla.