Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Nuorisolaki uudistuu, olemmeko mukana?

Osallistuin helmikuun lopulla Rovaniemellä nuorisolain uudistamisen aluekierroksen viimeiselle etapille. Päivän teema oli innoittanut runsaan osallistujajoukon saapumaan Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituution auditorioon ympäri Lapin maakuntaa. Odotusarvot tilaisuudelle olivat korkealla.

Johtaja Georg Wrede opetus- ja kulttuuriministeriöstä (nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto) nosti esiin keskeisiä tarpeita lain uudistamiselle. Näitä ovat muun muassa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tarkoitus, arviointi ja nimi sekä Nuoran tehtävä, nuorten osallisuus ja kuuleminen, avustukset veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista, palvelu- ja kehittämiskeskukset sekä etsivän nuorisotyön rahoitus ja nuorten työpajojen rooli. Lisäksi non-formaali oppiminen ja sen tunnustaminen.

Tilaisuuden jälkilöylyissä kuului soraääniä siitä, ettei keskustelulle ja mielipiteiden ilmaisulle ollut varattu juurikaan aikaa. Vuoropuhelu on aina tärkeää ja erityisen tärkeää se on nuorisolain uudistamistyössä. Mielestäni kentän toimijoiden kannattaa nyt huolehtia siitä, ettei oma tai yhteisön ääni jää vaeltamaan ilman vastakaikua ja ilmaisun mahdollisuutta. Wrede esitti tilaisuuden alussa kysymyksen siitä, mitä kenttä tarvitsee ohjelmatyön näkökulmasta. Mitä lisäarvoa esimerkiksi Lanukella on? Muun muassa tähän kysymykseen kannattaa toimittaa vastauksia, kommentteja ja mielipiteitä ministeriöön. Jos et ole aiemmin ehtinyt tähän junaan, vielä ehdit hyppäämään mukaan. Kohta on liian myöhäistä.

Mikä on nuorisotoimialan tehtävä? Miten priorisoidaan, mitä tehdään ja kenen kanssa nuorisotyö toimii? Erityisen kiinnostava oli Wreden kysymys, mitä on nuorisotyön ammattitaito ja osaaminen nuorisotoimialalla. Miten toimiala itse asian ymmärtää sekä miten meitä arvioivat ja määrittelevät muut toimialat? Jos emme itse osaa näihin kysymyksiin vastata ja määritellä niitä, miten voimme odottaa jonkun ulkopuolisen siihen pystyvän? Tämä koskee myös nuorisotyön määritelmää. Rovaniemen tilaisuuden jälkeen sosiaalisessa mediassa jatkui keskustelu siitä, mistä puhumme kun puhumme perusnuorisotyöstä ja pitäisikö siitä sillä nimellä ylipäätään puhua. Eikö nuorisotyö ole nuorisotyötä,  perus-  tai jotain muuta, kuului kysymys? Onko sen määritteleminen ajanhukkaa ja pitäisikö pohdinta sen sijaan kohdentaa lain uudistumisen kannalta kriittisempiin kohtiin kuten rahoitukseen ja non-formaalin oppimisen tunnustamiseen?

Palvelu- ja kehittämiskeskusten (Pake) rooli lain sisällöissä tulee olemaan myös mielenkiintoinen. Paket hoitavat nyt osittain sellaisia tehtäviä, joita ministeriö ei pysty itse hoitamaan. Miten Pakeksi tullaan ja miten statuksesta voi luopua? Esitin omassa puheenvuorossani Rovaniemellä, että keskusten roolia ja tehtävää uudessa nuorisolaissa määriteltäessä on tärkeää kuulla nuorisoalan toimijoiden ja nuorten mielipiteitä siitä, millaisia asiantuntija- ja tukipalveluita he tarvitsevat työnsä ja toimintansa tueksi. Kuinka vahvaa nuorisotyön osaamista ja tuntemusta Pakeilta odotamme ja kuinka Paket ylipäätään tulisi kirjata lakiin? Keskusten toiminnan lähtökohtana tulee olla nuorisotoimialan kehittämistarpeet ja näiden kehittämistarpeiden takana nuorten tarpeet. Kuuluuko nuorten ääni läpi moniäänisen ammattilaisten joukon ja kuuluuko nuorten ääni läpi ammattilaisten hiljaisuuden? Jos ääntä ei kuulu, ei myöskään ääni kuulu.

Nyt on oikea hetki vaikuttaa tulevaan lakiin! Jos asia keskusteluttaa vaikka työyhteisön kahvihuoneessa, niin kirjatkaa mielipiteet ylös ja toimittakaa ne ministeriöön. Aina parempi jos ehditte istahtaa hetkeksi nykyisen lain ääreen ja miettiä, mitä uudistamistarpeita juuri teillä on lain suhteen. Osallistakaa nuoria keskusteluun ja osallistukaa myös itse.

Vielä ehdit vastaamaan yksin tai yhdessä avoinna oleviin kysymyksiin:

Kevään korvalla,

Jaana