Aluekoordinointi

Aluekoordinaattorit tuottavat lähitukipalveluita nuorten tieto- ja neuvontatyön alueellisille toimijoille. He ovat tukena paikallisessa työssä, verkostoitumisessa sekä tieto- ja neuvontatyön kehittämisessä. Aluekoordinaattorit tukevat ja edistävät myös nuorten osallistumista ja kuulemista yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointimallilla taataan nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöille mahdollisuus yhteisölliseen vuoropuheluun ja kehittämiseen. Samalla luodaan tila ammatillisen tietotaidon vaihtamiselle ja vertaistuelle. Aluekoordinoinnin keskeinen päämäärä on nuorten tieto- ja neuvontatyön hankkeissa kehitettyjen toimintojen juurruttaminen osaksi kuntien nuorisotyön palveluita.

Aluekoordinaattoreita on tällä hetkellä yksi, Pirjo Kovalainen työskentelee Oulussa. Hänen aluekoordinointialueeseensa kuuluvat Oulun seutu, Oulunkaari ja Kainuu.