Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Niin, ette sitten muistaneet kysyä nuorilta?

Nuorten mielipiteet kuuluviin uuden palvelun avulla

Euroopan nuorisoviikkoa vietetään 27.4.–10.5.2015. Teemana on nuorten osallisuuden edistäminen työelämässä ja yhteiskunnassa. Nuorisoviikolla ympäri Eurooppaa toteutetaan satoja tapahtumia, joissa korostetaan nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja kuulemista. Uusi Nuortenideat.fi-palvelu edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja tarjoaa osallistumisen kokemuksia nuorille Suomessa.

Nuortenideat.fi (Ungasidéer.fi) on valtakunnallinen vaikuttamispalvelu, jossa nuorilla on mahdollisuus ideoida ja ilmaista mielipiteensä itselleen tärkeistä paikallisista tai valtakunnallisista asioista. Maksuttoman palvelun avulla eri tahot voivat myös kuulla nuoria omaan toimintaansa liittyen. Palvelun tuottavat yhteistyössä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, oikeusministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Palvelun voivat ottaa käyttöönsä muun muassa kunnat, koulut, järjestöt ja nuorten vaikuttajaryhmät. Nuorten parissa toimijat voivat esittää palvelussa ideoita ja kysymyksiä, joihin toivovat nuorten mielipiteitä ja kannanottoja. Nuortenideat.fi-palvelulla voidaan tavoittaa ja osallistaa nuoria päätöksentekoon asuinpaikasta riippumatta.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti vastaa vaikuttamispalvelun koordinoinnista ja tuesta käyttäjille. ”Nuortenideat.fi:n tavoitteena on tarjota kaikille nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus tulla kuulluksi. Tärkeintä on tarjota nuorille monipuolisesti mahdollisuuksia vaikuttaa ja varmistaa, että heidän ideoihinsa vastataan. Pelkkä väline yksin ei riitä”, kertoo Koordinaatin toiminnasta vastaava Jaana Fedotoff.

Palvelua voi hyödyntää välineenä myös koulujen demokratiakasvatuksessa, jossa ohjataan nuoria vuorovaikutukseen kuntien, koulujen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Palvelussa nuoret voivat helposti seurata asiansa käsittelyä ja tehtyjä päätöksiä.

Verkossa vaikuttaminen on helppoa

Nuortenideat.fi-palvelua käyttävät tahot tarjoavat nuorten avuksi omat yhdyshenkilönsä. Palvelua jo testausvaiheessa käyttäneen Porvoon kaupungin nuorisotyöntekijä Sara Tallsten kertoo, että pilotoinnin aikana nuoret kirjoittivat Porvoon kaupungille 13 ideaa. ”Suosituin idea oli ’Brädi esiintymään Porvooseen’, jota kannatti 125 nuorta. Tämä idea toteutuu, kun Brädi tulee syksyllä esiintymään tähtiartistina Talent Factory -tapahtumaan Porvoon Taidetehtaalle”, Tallsten lisää.

Palvelua käyttävät myös nuorten vaikuttajaryhmät ja oppilaskunnat. ”Hyvä, että nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa helposti ja nopeasti netin kautta. Palvelu ei ole monimutkainen”, kuvailee Porvoon nuorisovaltuutettu Veera Granroth.

Euroopan nuorisoviikolla haastamme aikuiset kysymään nuorten mielipiteitä!


Lisätiedot:

Merja-Maaria Oinas
suunnittelija, Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus
p. 044 703 8303, merja-maaria.oinas(at)ouka.fi

www.nuortenideat.fi | www.ungasideer.fi

Kaksikielisen Nuortenideat.fi-palvelun ovat yhdessä nuorten ja nuorisoalan toimijoiden kanssa kehittäneet oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti. Se on osa oikeusministeriön demokratiapalvelujen kokonaisuutta verkossa (www.demokratia.fi).