Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Tutkimusyhteistyöstä vinkkejä työn kehittämiseen

Nuorisotutkimusseuran erikoistutkija, FT, Anu Gretschel tekee Koordinaatille lyhyttä tutkimusrupeamaa nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnista. Raportin pääasiallisena aineistona on loppuvuodesta 2016 toteutettu aluekoordinoinnin arviointi.

Aluekoordinointimalli tarjoaa ammatillisia lähitukipalveluja nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoille kolmella alueella, jotka ovat 1) Oulun seutu, Oulunkaari ja Kainuu 2) Etelä- ja Pohjois-Savo 3) Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Pohjanmaa.  Aluekoordinointi pyrkii parantamaan työntekijöiden mahdollisuutta yhteisölliseen vuoropuheluun, vertaistukeen sekä kehittämiseen.

Aluekoordinoinnin keskeinen päämäärä on nuorten tieto- ja neuvontatyön hankkeissa kehitettyjen toimintojen juurruttaminen osaksi kuntien nuorisotyön palveluita. Näiden lisäksi aluekoordinointiin kuuluu nuorten yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyviä tehtäviä.

Anu Gretschelin tehtävänä on perehtyä aikaisempaan kyselytutkimukseen, syventää näkemyksiä sen tuloksista haastatteluiden avulla sekä edelleen päivittää kyselyä toimivampaan suuntaan jatkokäyttöä ajatellen. Tutkimusraportin on määrä selvittää aluekoordinoinnin vaikutuksia sekä kehitystarpeita, joten Koordinaatti halusi saada tähän ulkopuolisen ja siksi neutraalin tulkinnan kyselytutkimuksen tuloksista.

Gretschelin erityisosaamiseen kuuluu nuorten osallisuus ja nuorisotyön arviointi. Hän on väitellyt Jyväskylän yliopistosta vuonna 2002 ja hänen väitöstyönsä käsitteli nuorten osallisuutta kunnissa. Gretschelin mukaan muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutetut arvioinnit ovatkin ”hänen ominta alaansa”, joten tämän työn haasteen hän ottaa kiinnostuneena vastaan.

Haluamme toivottaa Anun tervetulleeksi tekemään yhteistyötä Koordinaatin kanssa!