Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Tuore raportti tarkastelee nuorten tieto- ja neuvontatyötä 2020-luvulla

Osaamiskeskus Koordinaatin Nuorisotutkimusseuralta tilaama raportti Tietotulvan hallinnan ammattilaiset: Nuorten tieto- ja neuvontatyö 2020-luvulla on julkaistu. Raportissa selvitetään nuorten tieto- ja neuvontatyön suhdetta muuhun nuorisotyöhön ja nuorten palveluihin, nuorten tieto- ja neuvontatyön erityisosaamista ja sitä, millaisia suosituksia edellisten perusteella voidaan asettaa. Raportin kokosi Nuorisotutkimusseuran tutkija Karla Malm.

Raportin mukaan nuorten tieto- ja neuvontatyö toimii sekä itsenäisenä palveluna että osana monialaisia palveluita. Perinteiset tavat ymmärtää nuorten tieto- ja neuvontatyö eivät siis välttämättä onnistu kuvaamaan kaikkia tilanteita, joissa työtä tehdään. Raportissa otetaan kantaa myös siihen, mitä nuorten tieto- ja neuvontatyön tulee sisältää tulevaisuudessa.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön vahvuudet ovat raportin mukaan myönteinen tunnistaminen kohtaamisissa sekä tietotulvan hallintaan liittyvä osaaminen. Erityisesti monialaisissa palveluissa nuorisotyön tavoite asettaa nuori keskiöön on olennaista osaamista, joka on tärkeää tehdä näkyväksi. Juuri nuorten kohtaamiseen liittyvät taidot erottavat nuorten tieto- ja neuvontatyön muusta tietotyöstä, ja tekee nuorten tavoittamisen mahdolliseksi.

Media- ja informaatiolukutaitoa painottava ote puolestaan on yksi nuorten tieto- ja neuvontatyön ominaispiirteistä. Työmuodon fokuksessa on tieto ja nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää ja käyttää sitä.

Koordinaatti julkaisee kansalliset suositukset

Taustamateriaalina raportissa käytettiin Koordinaatin nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden määrittelytyön aineistoa, eurooppalaisia työmuodon periaatteita, nuorten tieto- ja neuvontatyöhön ja muuhun nuorisotyöhön liittyvää kirjallisuutta sekä tutkimusprojektin aikana tehtyjä haastatteluja ja työpajatyöskentelyn tuloksia.

Raportin sekä Nuorisotyölliset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -selvityksen tuloksien pohjalta Koordinaatti tulee julkaisemaan kansalliset nuorten tieto- ja neuvontatyön suositukset. Suosituksia työstetään vielä yhdessä kentän toimijoiden kanssa MOODI19-kehittämispäivillä.

Lisätietoja:
 
Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff
etunimi.sukunimi@ouka.fi, p. 044 703 8215
 
Erityisasiantuntija Mika Pietilä
etunimi.sukunimi@ouka.fi, p. 044 703 8216