Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Jaana Fedotoff valittiin ERYICAn hallituksen puheenjohtajaksi jatkokaudelle

Osaamiskeskus Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff on valittu European Youth Information and Counselling Agency ERYICAn hallituksen puheenjohtajaksi uudelle kolmivuotiskaudelle. Valinta hallituksen puheenjohtajaksi tehtiin Tallinnassa järjestetyssä ERYICAn 30. yleiskokouksessa 15.–17.5.2019. Fedotoff on toiminut ERIYCAn hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2016. Puheenjohtajatehtävässä Fedotoff edustaa suomalaista nuorisotyön asiantuntijuutta ja toimii vahvana nuorisotyön vaikuttajana Euroopassa. 

”Voimme vaikuttaa tulevaisuuteen tämänhetkisillä valinnoillamme, joten nuorten tieto- ja neuvontapalveluja kehittäviin toimiin tulee tarttua nyt. Toivon, että teemme päätöksiä, jotka tukevat nuorten tulevaisuutta ja nuorille suunnattuja palveluja sekä kansallisella että Euroopan tasolla”, Fedotoff toteaa.

Jaana Fedotoff on kehittänyt nuorten tieto- ja neuvontatyötä Suomessa ja Euroopassa yli 25 vuoden ajan. Koordinaatin toiminnasta hän on vastannut vuodesta 2006, jolloin keskuksen toiminta aloitettiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti tehtävän Oulun kaupungin nuorisopalveluille. Koulutukseltaan Fedotoff on yhteisöpedagogi (YAMK) ja hänellä on ammatillisen opettajan pätevyys. Lisäksi takana on lukuisa määrä muita opintoja, kuten johtamista ja viestintää.

ERYICAn yleiskokouksessa valittiin uusi hallitus vuosille 2019–2022. Hallituksen jäsenet ovat:
Pep Moliné / ACJ – Catalan Youth Agency (Espanja)
Claire Conlon / CIDJ – Centre d’information et de documentation jeunesse (Ranska)
Kadri Koort / ENTK – Eesti Noorsootöö Keskus (Viro)
Matjaž Medvešek / MISSS - Mladinsko Informativno Svetovalno Sredisce Slovenije (Slovenia)
Patrick Burke / Youth Work Ireland (Irlanti)
Menelaos A. Menelaou / Youth Board of Cyprus (Kypros)

Yli 30 vuotta eurooppalaista nuorten tieto- ja neuvontatyötä

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen kattojärjestö ERYICA perustettiin vuonna 1986. ERYICAan kuuluu 38 jäsenorganisaatiota 27 maasta. ERYICAn tavoitteina on sen perustamisesta lähtien ollut edistää nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisten periaatteiden toteutusta ja kunnioittamista, vahvistaa ja edistää nuorten tieto- ja neuvontatyön verkostoja, rakenteita ja ammattilaisten yhteistyötä sekä varmistaa nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen ja kansainvälinen näkyvyys ja edustus. Kaikki tehtävä työ perustuu nuorten tiedontarpeisiin sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisiin periaatteisiin.

Päätöksenteosta järjestössä vastaavat vuosittain järjestettävä yleiskokous sekä hallitus. ERYICAn toimisto sijaitsee Luxemburgissa. Koordinaatti on ERYICAn suomalainen jäsenorganisaatio.

Lisätiedot: Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff, etunimi.sukunimi@ouka.fi, p. 044 703 8215