Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Tällä viikolla otetaan mediataidot haltuun

Tällä viikolla (4.-10.2.2019) vietetään valtakunnallista mediakasvatuksen teemaviikkoa, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen.

Miksi Mediataitoviikko on tärkeä?

Elämme parhaillaan mediakulttuurin aikakautta, jossa mediataidoista on tullut keskeinen osa kansalaisen perustaitoja. Niin kouluissa, kotona kuin muillakin kasvatuksen alueilla on lisääntynyt tarve mediakasvatukseen. Taitavaksi ja vastuulliseksi mediankäyttäjäksi ei tulla useinkaan itsekseen, vaan osana yhteisöä ja kasvatuksen avulla.

Mediakasvatukselle omistetun teemaviikon avulla saamme paremmin näkymään sitä työtä, jota eri organisaatioissa, järjestöissä ja yrityksissä tehdään ympäri vuoden mediakasvatuksen edistämiseksi. Kampanjoilla ja tempauksilla voidaan puolestaan tarttua ajankohtaisiin teemoihin, joista koulut ja muut Mediataitoviikkoon osallistuvat tahot voivat valita itselleen läheisen aiheen.

Maksuttomia materiaaleja hyödynnettäväksi

Mediataitoviikon uusi materiaali Mielen kuvittajat syventyy visuaaliseen kulttuuriin.  Katse on ihmisen yksi keskeisimmistä aisteista, joilla maailmaa havainnoidaan. Kuvallisen viestinnän avulla voidaan esittää valtava määrä tietoa selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Mielen kuvittajat -oppaan tavoitteena on edistää visuaalisessa kulttuurissa tarvittavia laaja-alaisia medialukutaitoja. Materiaali on suunnattu kaikenikäisten mediakasvatukseen aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja aikuisopetukseen.

Vuoden 2019 Mediataitoviikossa on mukana 58 yhteistyökumppania, jotka tukevat teemaviikkoa eri tavoilla. Monet kumppanit ovat tuottaneet oman kampanjan viikkoa varten ja osa julkaisee yhden vuoden merkittävimmistä materiaaleistaan Mediataitoviikon aikana. Tutustu kumppanien materiaaleihin ja kampanjoihin Mediataitoviikon materiaalikoosteessa.

Teemaviikko syntyy yhteistyössä

Teemaviikko ja sen toiminnot suunnitellaan yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa, jotka edustavat pääasiassa koulutusta, lapsi- ja nuorisotyötä, mediakulttuuria, viestintää sekä it-alaa. Koordinaatti on yksi kumppaneista.

Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI, joka myös vastaa viikon tiedottamisesta. Mediataitoviikko on myös kansainvälinen: teemaviikon tiistaina vietetään kansainvälistä Safer Internet Daytä, jota juhlitaan EU-maiden lisäksi myös muissa maanosissa.

Mediataitoviikon sivuilta löydät lisätietoa teemaviikon tapahtumista ja materiaaleista.