Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Osallisuus vaatii uskallusta

Miksi nuorten osallisuuden tukeminen on tärkeää? Mistä erottaa näennäisen ja todellisen osallistamisen? Mikä on aikuisten ja digitaalisten ympäristöjen rooli nuorten osallisuuden tukemisessa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Kohdataan -webinaarisarjamme neljännessä jaksossa, jossa aiheena oli osallisuus. Koordinaatilla oli ilo saada vieraaksi aiheesta keskustelemaan erityisasiantuntija Tiina Karhuvirta osaamiskeskus Opinkirjosta sekä erityisasiantuntija Mika Pietilä osaamiskeskus Koordinaatista. Tähän kirjoitukseen on poimittu muutamia keskustelun pääkohtia. Koko keskustelun voit katsoa webinaaritallenteesta Koordinaatin YouTube-kanavalta.

Osallisuus oman yhteiskunnan päätöksentekoon on kansalaisoikeus, joka on taattu eri ikäisille kansainvälisillä sopimuksilla. Kyseessä on myös inhimillinen perustarve kiinnittyä yhteisöön. Karhuvirta pohti, miten kiinnittyminen tapahtuu yleensä omaan lähiyhteisöön ja sieltä saatujen osallisuuden tunteiden kautta voidaan kasvaa ymmärtämään oma rooli osana isompaa kokonaisuutta. Tunne osallisuudesta ja aidoista mahdollisuuksista vaikuttaa ehkäisee myös syrjäytymistä. Tai kolikon kääntöpuolena: miksi pyrkisit mukaan yhteiskunnan toimintaan, jos koet, että sinun ideoillesi ja äänellesi ei anneta siellä arvoa?

Digitaalisten palvelujen rooli osana osallisuuden kenttää tulisi nähdä vieraidemme mukaan pikemminkin kasvokkaisia vaikuttamisen kanavia täydentävinä kuin niiden korvaajina. Karhuvirta pohti, tarvitaanko ensin voimakas osallisuuden kokemus kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa ennen kuin uskaltautuu viemään ajatuksiaan eteenpäin digitaalisessa ympäristössä. Toisaalta Pietilä muistutti, että mitä enemmän pystymme tarjoamaan mahdollisuuksia osallistumiseen, sitä parempi. Osallisuuden tunteen synnyttämisessä keskeisessä roolissa on ihmisten välinen arvostava vuorovaikutus riippumatta siitä, missä ympäristössä osallistuminen tapahtuu.

Koordinaatin koordinoimassa Nuortenideat.fi demokratiapalvelussa huomaa sen, miten nuoret haluavat vaikuttaa hyvin erityyppisiin asioihin. Toisia mietityttää kouluruoan laatu ja toisia EU:n lainsäädännön muuttaminen. Parhaimmillaan verkkodemokratia voi tarjota päättäjille mahdollisuuden kaikkien näiden äänien kuuntelemiseen. Verkossa tapahtuva osallistuminen voi toimia alkusysäyksenä muutokselle, johon nuori otetaan parhaimmillaan mukaan myös tekijäksi ideaa toteuttamaan.

Aikuisen rooli nuorten osallisuuden tukijana on vieraidemme mielestä valmentajan rooli. Hänen tulee tiedottaa ja markkinoida erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia, avata päätöksenteon välillä pitkiäkin prosesseja ja opettaa pitkäjänteisyyttä omien asioiden edistämisessä. Opastettaessa, miten kentällä kannattaa toimia, on myös annettava pelaajille eli nuorille itselleen mahdollisuus kokeilla ja epäonnistuakin. Halu suojella nuoria pettymyksiltä saattaa helposti johtaa heidän kunnianhimoisten ideoidensa alas ampumiseen ja tavoitteiden asettamiseen nuorten puolesta. Siksi onkin tärkeää tietoisesti pyrkiä tukemaan pettymysten tunteiden käsittelyssä niiden välttämisen sijaan ja pitää yllä toivoa omista vaikutusmahdollisuuksista.

Kannattaa myös muistaa, että monet aikuisille tylsät ja itsestäänselvätkin asiat ovat nuorille uusia ja innostavia. Aikuisten kannattaa siis harkita tarkkaan, millaista valtaa käyttävät tyrmätessään jonkin nuoren ajatuksen esimerkiksi “ei oikeana ideana”. Nuorten osallistaminen vaatii aikuisilta rohkeutta haastaa omat totutut ajatusmallinsa ja luovuutta nähdä mahdollisuuksia sielläkin, missä olisi helpompi nähdä esteitä.

 

Vinkkejä osallisuudesta kiinnostuneilla:

Sinä olet demokratiakasvattaja! -oppaassa on tietoa nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta, työkaluja nuorten osallisuuden edistämiseen, vinkkejä ideoiden tuottamiseen sekä keinoja vaikuttamistaitojen monipuoliseen kehittämiseen. Materiaali on tarkoitettu opettajille, ohjaajille ja kaikille nuorten kanssa toimiville.

Nuorten parlamentin parlamenttikerhoissa tutustutaan ajankohtaisten aiheiden kautta yhteiskuntaan sekä siihen, miten nuoret voivat vaikuttaa ja osallistua. Nuorten parlamentti huipentuu joka toinen vuosi eduskunnassa järjestettävään täysistuntoon.

Sitran Erätauko -konsepti antaa käytännön vinkkejä ja työkaluja rakentavaan dialogiin perustuvan keskustelutilaisuuden järjestämiseen. Mallia voi hyödyntää hyvin eri ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien osallistujien kanssa.