Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Eurooppalaiset nuoret ovat entistä aktiivisempia

Euroopan komission projekti, New Narrative for Europe, keräsi noin sadan nuoren ideoita ja ajatuksia siitä, millainen Euroopan tulisi tulevaisuudessa olla. Tavoitteena oli herättää keskustelua nuorten välillä eurooppalaisista arvoista ja päämääristä. Keskustelujen tulokset on nyt koottu yhteen.

Laajempaa näkökulmaa näihin ajatuksiin saatiin vertaamalla niitä muiden eurooppalaisten nuorten ajatuksiin viimeisimmän Eurobarometrin tutkimuksen yhteydessä. Eurobarometrin syyskuussa 2017 toteutettu kysely kartoitti yli 11 000:n 15-30-vuotiaan näkemyksiä Euroopasta. Kyselyn merkittävin huomio liittyi nuorten tarpeeseen edistää kriittistä ajattelua ja kykyä etsiä oikeaa tietoa valeuutisointia ja ääriajattelua vastaan (49%), saavuttaa helposti liikkuvuuteen (ulkomaille muuttamiseen ja siellä työskentelyyn) liittyvää tietoa (49 %) ja edistää ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja mm. liikenteeseen ja kierrätykseen liittyen (40%).

Muut merkittävät huomiot liittyivät mm. koulutukseen ja osallisuuteen. Koulutukseen, ympäristön suojeluun ja ilmastonmuutosta vastaan taisteluun, työllisyyteen ja maahanmuuttoon liittyvät asiat ovat nuorten mielestä niitä asioita, joita tulisi edistää. Edelliseen Eurobarometrin kyselyyn verrattuna, joka toteutettiin vuonna 2014, nuoret ovat aktiivisempia ja osallistuvat vapaaehtoistoimintaan sekä järjestö- ja seuratoimintaan aktiivisemmin. Vastanneista nuorista myös reilusti yli puolet (64 %) ilmoitti äänestäneensä poliittisissa vaaleissa viimeisen kolmen vuoden aikana.

Eurobarometrin tuloksiin voi tutustua täällä. New Narrative for Europe –projektin tulokset esiteltiin tammikuun 2018 lopulla koulutuksesta, nuorisoasioista, urheilusta ja kulttuurista vastaavalle komissaari Tibor Navracsicsille sekä muille päättäjille.