Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Näkökulmia nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiselle

Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla -hankkeen loppuraportti julkaistiin loppusyksyllä 2017. Hankkeessa tarkasteltiin monitieteellisesti digitaalisten palveluiden saavutettavuutta maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Raportti antaa hyvän peilauspinnan myös nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluiden kehittämiselle, vaikkei se lähtökohtaisesti nuorisoalan tutkimus olekaan. Palveluiden saavutettavuus, vaihtelevat internetin käyttötavat, eri ryhmien käyttöintensiteetti, digitaalinen syrjäytyminen, eriarvoistumisen uhka ja alueellinen tasavertaisuus, digikuilu, tietoyhteiskunnan esteettömyys - nämä kaikki ovat huomioitavia tekijöitä myös suunniteltaessa digitaalisia palveluita nuorille. Raportti on luettavissa täällä.