Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Haku suunnittelijan tehtävään päättyy 11.8.

Koordinaatissa on haettavana SUUNNITTELIJAN määräaikainen tehtävä. Työ alkaa arviolta 18.9.2017 ja kestää 31.12.2017 saakka. Tehtävän jatko on mahdollinen vuoden 2018 rahoituksen varmistuttua.

Suunnittelijan tehtäväkokonaisuus muodostuu Koordinaatin selvitysten suunnittelusta, toteutuksesta ja koordinoinnista (mm. asiantuntijaverkostoyhteistyö), Koordinaatin hankkeiden raportoinnista ja tulosten jalkauttamisesta sekä viestinnästä. Tehtävä sisältää myös Koordinaatin omien ja yhteistuotannollisten julkaisujen, artikkelien sekä koulutusmateriaalin tuottamiseen ja toimittamiseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu muita Koordinaatin tehtäväkokonaisuuteen liittyviä asiantuntija- ja tukipalvelutehtäviä eri asiakasryhmille sekä verkostoyhteistyötä ja sen kehittämistä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta selvitysten ja tutkimusten tekemisestä ja raporttien tuottamisesta sekä hyviä vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, erinomaista viestintäosaamista (suullinen ja kirjallinen), kielitaitoa (suomi, ruotsi - hyvä, englanti - hyvä), tietoteknisiä taitoja, nuorisotyön ja -politiikan tuntemusta, kykyä itseohjautuvaan sekä yhteisölliseen työskentelyyn, organisointikykyä ja matkustusvalmiutta. Eduksi luetaan kokemus verkostoissa työskentelystä. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Torikatu 10 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/5850/2017.

Hakemukset on toimitettava 11.8.2017 klo 16.00 mennessä.

Tehtäväkohtainen palkka: 2816,43 €/kk
Työavain: OUL-04-897-17

Lisätietoja antaa:
suunnittelija Heidi Leppäkari, p. 044 703 8324, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Koordinaatti on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä valtakunnallisista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Keskus on toiminut vuodesta 2006 osana Oulun kaupunkiorganisaatiota. Koordinaatin tehtävä on tukea valtakunnallisesti kuntia ja järjestöjä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toteuttamisessa opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti. Nuorten tieto- ja neuvontatyön valtakunnallisessa palveluverkostossa on yli 200 kuntaa ja järjestöä.

Koordinaatin tuottamia asiantuntija- ja tukipalveluita ovat muun muassa koulutussuunnittelu, koulutusten toteuttaminen sekä erilaiset menetelmät, välineet, materiaalit ja julkaisut. Palvelut sisältävät myös asiantuntijatehtäviä ja kumppanuuksia valtakunnallisissa sekä eurooppalaisissa asiantuntijaryhmissä ja hankkeissa. Koordinaatin vastuualueelle kuuluu myös nuorten kuulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen edistäminen osana nuorten tieto- ja neuvontatyötä.