Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

ELO-opas – kohti elinikäistä ohjausta

Näkökulmia ELO-toimintaan

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian LAITURI-projektin tuottama ELO-opas - kohti elinikäistä ohjausta on julkaistu. Jaana Fedotoff Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatista on ollut mukana LAITURIn Elinikäisen ohjauksen toimintamallinnuksen asiantuntijatyöryhmässä. ELO-opas on syntynyt työryhmän työskentelyn lopputuloksena.

Opas tarjoaa näkökulmia ja työvälineitä ELY-keskusalueiden elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien (ELO-ryhmät) toimintaan. ELO-ryhmät ovat monialaisia yhteistyöfoorumeja, joiden tehtävänä on kehittää laadukasta elinikäistä ohjausta ja asiakkaille tarjottavien palvelujen kokonaisuutta. Verkostomaisella ELO-toiminnalla edistetään ensisijaisesti nuorten ja aikuisten ohjauspalvelujen laatua. Työtä tehdään valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

Oppaan tieto on hyödynnettävissä kaikissa monialaisissa verkostoissa, tai niitä koordinoivilla tahoilla, joissa eri ikäisten ohjaus on keskiössä. Opas tarjoaa ryhmien työskentelylle avauksia myös ELO-toiminnan ja ohjauksen laadun tarkasteluun kehittämisen näkökulmasta.

Hyvä ohjaus lähtee ihmisen arkikokemuksista ja korostaa asiakkaan vastuullisuutta elämänsä määrittelijänä. Ohjaus on kokonaisvaltaista, tunteet huomioon ottavaa, voimavarojen, arvojen ja oletusten tunnistamista. Osuvasta ohjauksesta oikeaan aikaan on hyötyä yksilöille, organisaatioille ja koko yhteiskunnalle.

ELO-opas - kohti elinikäistä ohjausta on saatavilla pdf-tiedostona sekä verkkosivuversiona, jonka sisältöä päivitetään myös jatkossa.

Toimintamallin asiantuntijaryhmässä vuosina 2013-2014 on ollut edustus seuraavilta tahoilta: TEM, OKM, LAITURI-projekti, Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia, Jyväskylän yliopisto KTL/VOKES, Jyväskylän ammattikorkeakoulu/AOKK, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti sekä Savon koulutuskuntayhtymä.

ELO-opas -verkkosivu: www.elo-opas.fi
ELO-opas (pdf): www.elo-opas.fi/wp-content/uploads/2014/11/ELO-toiminnan_opas_web.pdf

Julkaisija: LAITURI-projekti
Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö

Kuvassa: koordinaattori Jaana Fedotoff