Sisältölabra

Sisältölabra on nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkoston toimijoille tarkoitettu yhteisöllisen sisällöntuotannon alue paikalliseen, alueelliseen ja kansalliseen sisällöntuotantoon.

Sisältölabra toimii Purot.net-wikipalvelussa. Purot.net on sosiaalinen wiki, joka tukee yhteisöllistä työskentelyä, tiedon rakentelua ja oppimista yhdistämällä keskustelun ja sisällöntuotannon.

Sisältölabraa voi käyttää esimerkiksi paikallisen nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalvelun tekstisisältöjen tuottamisprosessissa, hankehakemuksen työstämisessä tai yhteisten materiaalien laatimisessa. Paikallisen ja alueellisen tason toimijoille voidaan avata palveluun omia suljettuja ryhmiä. Samalla kun työstetään sisältöä, voidaan käydä keskustelua aiheesta. Yhteisöllinen prosessi syntyy, kun keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua. Keskustelussa työskentelylle löydetään yhteiset tavoitteet ja kehitellään uutta tietoa, joka koostetaan vaihe vaiheelta wikin sisällöksi.

Sisältölabrassa on kaikkien käytettävissä olevia nuorten tieto- ja neuvontatyön tietoteemoihin liittyviä artikkeleita suomeksi (Sisältöpankki) ja ruotsiksi (Innehåll). Sisältölabrasta löytyy myös linkkilistat tietoteemojen mukaisesti. Linkkilistoihin voi lisätä omia linkkejä muiden palveluiden käyttöön. Kaikki tietosisällöt ovat nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalveluiden käytössä maksutta.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttöön löytyvät Sisältölabrasta kohdasta Sisältölabran käyttöohjeet ja -periaatteet. Lisätietoja saa myös Koordinaatista.

Sisältölabran käyttö vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröityessä voi luoda oman tunnuksen ja salasanan tai siihen voi käyttää Facebook-tunnusta. Rekisteröityminen hyväksytään Koordinaatissa.

Sisältölabraan pääset osoitteessa koordinaatti.purot.net tai www.koordinaatti.fi > etusivun Sisältölabra-ikonin kautta.