Nuorten Jyväskylä - Tieto- ja neuvontapalveluiden kehittäminen Jyväskylässä

Hankeaika: 1.5.2016-30.4.2019
Hankkeen toiminta-alue: Jyväskylän kaupunki
Hankekuvaus:
Nuorten Jyväskylä -hanke käynnistyi toukokuussa 2016 ja se on suunniteltu kolmevuotiseksi. Hanketta hallinnoi Jyväskylän nuorten palvelut. Hankkeessa on tavoitteena luoda nuorille helposti saavutettavat ja lähestyttävät Nuorten Jyväskylä -tieto- ja neuvontapalvelut verkkoon, mobiilikäyttöön sekä fyysiseen tilaan. Hankkeen lähtökohtana on ollut halu yhdistää ja nykyaikaistaa aiemmin toimineet NuortenLaturi ja OhjausLaturi yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Nuorten Jyväskylän myötä Jyväskylän kaupungin nuorten palvelut haluaa tiivistää viestinnällistä yhteistyötä alueen muiden nuorisotoimijoiden kanssa sekä koota näiden tahojen tarjoamaa toimintaa ja palveluita näkyväksi tieto- ja neuvontatyössä.

Nuorten Jyväskylän palvelukokonaisuutta kehitetään yhdessä nuorten, Jyväskylän Nuorten palvelujen henkilöstön sekä muiden alueen nuorisotoimijoiden kanssa. Hankkeen aikana keskitytään mm. palvelun esteettömyyden edistämiseen ja sen tunnetuksi tekemiseen, fyysisen tietopisteen kehittämiseen, mobiilisovelluksen toteuttamiseen sekä sosiaalisen median kanavien hyödyntämisen tieto- ja neuvontatyön välineinä. Tavoitteena on luoda laajasti tunnettu palvelu ja toimivia käytänteitä, jotka parantavat tieto- ja neuvontatyön saavutettavuutta ja tarjoavat työkaluja nuorten kanssa työskentelevien arkeen.
Yhteyshenkilö: Rita Suhonen, Jyväskylän nuorten palvelut, rita.suhonen@jkl.fi, 0503205933