Verkk@ritoiminnan ja Nuortennentin kehittämishanke

Hankeaika: 1.1.2016-31.12.2017
Hankkeen toiminta-alue: koko Suomi
Hankekuvaus:
Hankkeessa kehitetään Mannerheimin Lastensuojeluliiton verkk@ri- eli verkkotukioppilastoimintaa muun muassa järjestämällä paikallisia tapahtumia, esimerkiksi nuorten toimittajakoulutuksia, joiden myötä paikalliset toimijat verkottuvat ja syntyy parhaimmillaan uutta yhteistyötä. Nuoria ja nuorten ryhmien ohjaajia koulutetaan toimittajuudesta. MLL:n Nuortennetti uudistetaan yhteistyössä nuorten kanssa.
Yhteyshenkilö: Liisa Kilpiäinen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, liisa.kilpiainen@mll.fi, p. 050 468 8069