Haloo Laukaa!

Hankeaika: 1.8.2016-31.7.2019
Hankkeen toiminta-alue: Laukaa
Hankekuvaus:

Hankkeen painopisteenä on nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen käynnistäminen ja kehittäminen. Hanke painottuu nuorten tieto- ja neuvontatyöhön hyödyntäen verkkonuorisotyön menetelmiä.

Hankkeessa kerätään Laukaan kunnan alueelta lasten ja nuorten toiveet ja kehittämisideat tieto- ja neuvontatyöhön liittyen sekä kootaan ja ohjataan nuorten ryhmää, joka toteuttaa kartoituksen tuottamia nuorten tieto- ja neuvontapalveluja. Toimintaan sisältyy myös Laukaan kunnan internetsivujen lasten ja nuorten osion uudistaminen ja sisällön tuottaminen yhdessä nuorten kanssa, Laukaan lukiolle vaikuttamiseen ja tiedotukseen painottuvan vapaavalinnaisen kurssin suunnittelu ja toteutus sekä kesäkausilla kartoituksessa nousseiden toiveiden mukainen nuorten tieto- ja neuvontapalveluun liittyvän kesätoiminnan organisointi.

Haloo Laukaa! -kehittämishankkeessa keskeistä on nuorten vahva osallisuus suunnittelussa, sisällöntuottamisessa ja arvioinnissa. Hankkeen myötä nuorten ajanmukaiset tieto- ja neuvontapalvelut liitetään osaksi kunnan peruspalveluja. Hankkeessa painottuvat matalan kynnyksen täysivaltainen osallistuminen, aktiivinen tiedottaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen, maantieteellisesti uudelle alueelle palvelun tuottaminen ja innovatiiviset työmenetelmät.

Yhteystiedot: Sanna Salo, Laukaan kunta, sanna.salo@laukaa.fi, p. 040 662 3622