Mobiili nuorisotiedotus - Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaalla

Hankeaika: 1.5.2016-30.4.2017
Hankkeen toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa
Hankekuvaus:
Haluamme taata kaikille keskipohjalaisnuorille yhdenvertaisen mahdollisuuden tieto- ja neuvontapalveluihin sekä tukea nuorten itsenäistymistä, yhteiskunnallista vastuullisuutta ja elämänhallintaa tarjoamalla tietoa, neuvontaa ja ohjausta.

Hankkeessa on neljä päätavoitetta. 1) Ensimmäisenä tavoitteena on luoda Keski-Pohjanmaan kuntiin vertaistiedottamiseen pohjautuva palvelu. Palvelun kautta nuoret tiedottavat toisille nuorille nuoria kiinnostavista ajankohtaisista asioista. 2) Toisena tavoitteena on verkkotiedottamisen kehittäminen. Edellisen Kenuti-kuntien yhteisen kehittämishankkeen aikana luotiin paikallinen nuortenelämä.fi/kenuti-sovellus ja tämän hankkeen tavoitteena on päivittää sovellusta ja ottaa se aktiiviseen käyttöön. Alueen nuoret kokivat verkon tärkeäksi tiedon lähteeksi hankkeen suunnitteluvaiheessa. 3) Kolmantena tavoitteena on yhdistää nuorten tieto– ja neuvontapalvelut sisältönä jo olemassa oleviin nuorisotyön alueellisin verkostoihin ja saada siten nuorten tieto– ja neuvontapalvelut pysyväksi osaksi alueen nuorisotyötä ja sen kehittämistä. 4) Neljäntenä tavoitteena on hankkeen aikana kouluttaa kuntien nuorisotyöntekijöitä ja muita nuoriso-ohjaajia, esimerkiksi järjestötyöntekijöitä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saralla.
Yhteyshenkilö: Sanna Kauppi, Nuorisokeskus Villa Elba, sanna.kauppi@kokkola.fi