Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Vastaa kyselyyn ja autat selvittämään, mitä osaamista nuorisotyöntekijät tarvitsevat Groomingin ja seksuaaliväkivallan vastaiseen toimintaan

Osaamiskeskus Koordinaatissa käynnistyi viime toukokuussa valtakunnallinen hanke, jossa vahvistetaan nuorisotyöntekijöiden osaamista lasten ja nuorten seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan vastaiseen toimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke kestää vuoden 2020 kevääseen saakka.

Ensisijainen kohderyhmä hankkeessa ovat nuorisotyöntekijät. He kohtaavat työssään paljon nuoria yksilöinä ja isommissa ryhmissä niin kasvotusten kuin digitaalisissa ympäristöissä. Nuorisotyöntekijät toimivat kuntien, järjestöjen tai seurakuntien palkkalistoilla tai vapaaehtoisina työntekijöinä. Heitä on eri puolilla Suomea ja osa työskentelee valtakunnallisissa nuorille suunnatuissa palveluissa.

On tärkeää, että nuorisoalan ammattilaisten osaaminen on ajan tasalla ja heillä on käytössään menetelmiä, joiden avulla he voivat tunnistaa ja käsitellä nuorten seksuaaliseen houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan liittyviä kysymyksiä työssään. Tämän varmistaminen on yksi nyt käynnistyneen hankkeen keskeisistä tavoitteista.

Valtakunnallisen kyselyn kautta kartoitamme nuorten parissa toimivien osaamisen tarpeita. Voimme vastata kehittämistarpeisiin, jos tiedämme, millaisia ne ovat eri puolilla Suomea. Huomaamme jo nyt saamistamme vastauksista, että asia koetaan tärkeäksi.

Kyselyn kautta olemme saaneet myös konkreettisia ehdotuksia ja toiveita. Niitä kuitenkin tarvitaan lisää eri puolilta Suomea ja siinä tarvitsemme teitä. Vastaamalla kyselyyn vaikutat hankkeen suuntaan ja siihen, millaisia toimenpiteitä sen aikana toteutetaan.

Mistä aiheista ja millaisia koulutuksia tarvitaan? Millaisia menetelmiä tai työkaluja toivotaan työn tueksi? Millaisia eri alueiden koulutustarpeet ovat?

Vastaa kyselyyn 11.8. mennessä osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/76A527D542A02B41. Vastaa mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

Vastauksia hyödynnetään suunnittelemalla yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa koulutuskiertue, uusia menetelmiä sekä työkaluja teidän kaikkien käyttöön.

Kesäisin yhteistyöterveisin,
Merja-Maaria Oinas, projektisuunnittelija

Lue lisää: www.koordinaatti.fi/fi/ajankohtaista-4550
Mera information på svenska: www.koordinaatti.fi/fi/ajankohtaista-4549

Enkäten är riktad till de ungdomsarbetare som arbetar i kommuner, i organisationer eller i församlingar. Enkäten kan också besvaras av de frivilliga inom ungdomsarbetet. Genom att besvara enkäten kan du påverka vad för slags fortbildning som ordnas, verktyg och verksamhetsmodeller som skapas och material som utarbetas i projektet. Besvara vänligen senast den 11 augusti 2019 på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/76A527D542A02B41