Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Enkät: Att stärka ungdomsarbetarnas kunskaper och färdigheter inom igenkännande och förebyggande av fenomenet grooming

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Kompetenscentrumet Koordinaatti (ett kompetenscentrum för ungdomsinformations- och rådgivningstjänster) statsunderstöd för att förebygga fenomenet grooming. I det här riksomfattande projektet syftar man till att stärka ungdomsarbetarnas kunskaper och färdigheter att motverka sexuellt våld och lockande av barn och de unga i sexuella syften (grooming). 

Det viktigaste målet i projektet är att stärka ungdomsarbetarnas kunskaper och färdigheter att kunna behandla de ärenden som har med sexuellt våld och på nätet förekommande lockande i sexuella syften tillsammans med barn och de unga. För att stödja arbetet förverkligas olika verksamhetsmodeller, skapas information och ordnas fortbildning för de yrkespersonerna på ungdomsområdet tillsammans med de sakkunniga. Projektet kommer att pågå fram till våren 2020. 

Genom denna enkät samlar Koordinaatti in uppgifter om och kartlägger behov av att stärka kunskaper och färdigheter av de personer som arbetar med barn och de unga. Enkäten är riktad till de ungdomsarbetare som arbetar i kommuner, i organisationer eller i församlingar. Enkäten kan också besvaras av de frivilliga inom ungdomsarbetet.

Genom att besvara enkäten kan du påverka vad för slags fortbildning som ordnas, verktyg och verksamhetsmodeller som skapas och material som utarbetas i projektet. Det tar circa 10-15 minuter att besvara på frågorna.

De mottagna svaren ska utnyttjas vid projektarbetet redan under sommaren, men besvara vänligen senast den 11 augusti 2019 på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/76A527D542A02B41. Uppgifterna behandlas konfidentiellt. 

De samarbetspartner som medverkar i det här riksomfattande projektet är Rädda Barnen rf, Mannerheims Barnskyddsförbund rf, Brottsofferjouren, Loisto setlementti ry, Uleåborgs stad och Helsingfors stad. Regionförvaltningsverken (RFV) stödjer genomförandet av projektet regionalt för att genom fortbildning kan det nås ett stort antal yrkespersoner inom ungdomsarbetet på olika håll i Finland.

Kompetenscentrumet Koordinaatti som koordinerar projektet är grundat år 2006 och utgör en del av bildnings- och kulturtjänster i Uleåborgs stad.

Ytterligare information:
Koordinaattis projektplanerare Merja-Maaria Oinas, förnamn.efternamn@ouka.fi, telefon +358 40 664 1852 
Koordinaattis specialsakkunnig Mika Pietilä, förnamn.efternamn@ouka.fi, telefon +358 44 703 8216